Videregående lydstudieteknik og lydanalyse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Valgfaget Videregående lydstudieteknik og lydanalyse omfatter undervisning og kurser i:

  • lydproduktion
  • videregående lydredigering
  • mastering.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af:

  • studie- og koncertoptagelse af musik og lyd
  • postproduktion og mastering

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdighed i:

  • at bruge lydstudiet og dets elementer på et videregående niveau
  • at tilrettelægge og gennemføre lydproduktioner i studiet og live

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetence til:

  • at tilrettelægge og gennemføre lydproduktioner at enhver art
  • at vælge og anvende relevante indspilningsteknikker og –udstyr refleksivt

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående lydstudieteknik og lydanalyse
Prøveform
Skriftlig
En intern prøve i: Videregående lydstudieteknik og lydanalyse (Advanced Sound recording and Sound Analysis). Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
• Et antal tekster og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde inden for Lydstudieteknik og lydanalyse.
• En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?

Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start. Opgaverne afleveres til underviseren inden for de frister, denne fastsætter. Hvis en opgave ikke afleveres til den aftalte tid vurderes porteføljen på forhånd til ikke-bestået.
Prøven bedømmes af eksaminator.

Reeksamen:
En intern prøve i: Videregående lydstudieteknik og lydanalyse (Advanced Sound recording and Sound Analysis). Prøven har form af en mundtlig gennemgang af én af de stillede opgaver i eksamensporteføljen. Opgaven trækkes ved prøvens start. Den komplette eksamensportefølje afleveres til den aftalte eksamenstermin og består af følgende bidrag:
• Et antal tekster og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde inden for Lydstudieteknik og lydanalyse.
• En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?

Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.

Varighed for den mundtlige prøve er 20 min. inklusiv tid til votering og afgivelse af karakter.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Sound recording and Sound Analysis
ModulkodeKAMUS202015
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet