Emnestudie

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Valgfaget Emnestudie omfatter vejledning i studiet af et afgrænset emne inden for det musikvidenskabelige genstandsfelt samt i et projekt i relation til emnestudiets afgrænsning. Der vejledes og undervises således i:

  • principper for og metoder til studier af et afgrænset emne
  • teori, kilder, metode og databehandling i henhold til det afgrænsede emne.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • et afgrænset emnefelt inden for det musikvidenskabelige genstandsfelt
  • relevante teorier, metoder og materialer i relation til det valgte emne.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at afgrænse, beskrive og undersøge et emne inden for det musikvidenskabelige genstandsfelt
  • at fremstille studiets hypoteser og resultater skriftligt og formidle og diskutere dette arbejde mundtligt.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at forholde sig refleksivt til videnskabelige og formidlingsmæssige implikationer i beskæftigelsen med musikvidenskabelige emner
  • at afgrænse og løse opgaver metodisk og videnskabeligt.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEmnestudie
Prøveform
Skriftlig
En intern prøve i: Emnestudie (Musicological Subject). Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
* Et antal tekster og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde inden for Emnestudiet.
* En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?

Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start. Opgaverne afleveres til underviseren inden for de frister, denne fastsætter. Hvis en opgave ikke afleveres til den aftalte tid vurderes porteføljen på forhånd til ikke-bestået.
Prøven bedømmes af eksaminator.

Reeksamen:
En intern prøve i: Emnestudie (Musicological Subject). Prøven har form af en mundtlig gennemgang af én af de stillede opgaver i eksamensporteføljen. Opgaven trækkes ved prøvens start. Den komplette eksamensportefølje afleveres til den aftalte eksamenstermin og består af følgende bidrag:
* Et antal tekster og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde inden for Emnestudiet.
* En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?

Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.

Varighed for den mundtlige prøve er 20 min. inklusiv tid til votering og afgivelse af karakter.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusicological Subject
ModulkodeKAMUS202014
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet