Musik- og lyddesign

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Valgfaget Musik- og lyddesign omfatter undervisning i brug og udvikling af lyd i computerspil og audiovisuelle medier. Der undervises således i:

  • lydeffekters betydning i computerspil og audiovisuelle medier
  • grundlæggende principper for design af lydeffekter i computerspil og audiovisuelle medier.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • effektlydes funktion i computerspil og audiovisuelle medier
  • centrale historiske forhold vedrørende teknologi og design af lydeffekter
  • grundprincipper i design af lydeffekter i computerspil og audiovisuelle medier.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • grundlæggende design af lydeffekter
  • grundprincipper for optagelse og behandling a digital lydat reflektere over og vurdere teorier og metoder i relation til udviklingen af lyd til computerspil og audiovisuelle medier.
  • integrering af audio i spil-engines og audiovisuelle medier

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejder om designe og udvikling af og bearbejde digital lyd til computerspil og audiovisuelle medier
  • at diskutere og anvende relevante teorier og metoder i relation til udviklingen af lyd til computerspil og audiovisuelle medier.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik- og lyddesign
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og medbedømmer med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet rapport. Rapporten må højst være på 20 sider pr. studerende, højst 25 sider ved individuelle skriftlige fremstillinger.
Den studerende kan vælge at erstatte en del af det skriftlige arbejde med et praktisk arbejde
indenfor musik og lyddesign. I så fald må rapporten højst være på 10 sider pr. studerende,
højst 15 sider ved individuelle skriftlige fremstillinger. Ved bedømmelse af et praktisk arbejde lægges vægt på arbejdets design og funktionalitet samt på den studerendes evne til
mundtligt at indgå i en drøftelse af arbejdets problemstillinger og resultater samt dets
teoretiske grundlag.
Normeret prøvetid: 30 min. pr. studerende.
Prøven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic and Sound Design
ModulkodeKAMUS202013
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet