Musikpsykologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et projektmodul og der undervises i:

 • centrale teorier om musik som psykologisk, socialt og kulturelt fænomen
 • dertil knyttede videnskabelige begreber i videnskabshistorisk belysning
 • centrale teorier om musiks funktioner i forhold til krop og bevidsthed.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • musiks funktioner i forhold til krop og bevidsthed
 • aspekter af musik som psykologisk, socialt og æstetisk-kulturelt fænomen
 • musikpsykologiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i forhold til forståelsen af musik og dens funktion.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at identificere og formulere et specifikt, fagrelateret problem inden for det musikpsykologiske område, der forstås under feltet Musik og Menneske, begrunde metodevalg, søge og anvende relevant litteratur samt indsamle og analysere data i forhold til den valgte problemstilling
 • at redegøre for grundlæggende aspekter af musik som psykologisk, socialt og æstetisk-kulturelt fænomen
 • at redegøre for grundlæggende aspekter af musiks funktioner i forhold til krop og bevidsthed

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at designe og reflektere over et problembaseret projektforløb med henblik på atb, samt indgå i fagligt og/eller tværfagligt samarbejde om at bearbejdeløse et fagrelateret musikpsykologisk problem
 • at forholde sig tilvurdere grundlæggende musikpsykologiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i forhold til forståelsen af musik og dens samfundsmæssige funktion.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikpsykologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en projektrapport udarbejdet af den/de studerende.
Sidetal: Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved
individuelt udarbejdede rapporter.
Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere
studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle
prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
Prøven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic Psychology
ModulkodeKAMUS202012
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet