Musikpædagogik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i forskellige musikpædagogiske problemstillinger og der undervises i:

 • Videnskabelige teorier og metoder af relevans for det musikpædagogiske fagfelt (bl.a. fagdidaktik, læringsteori, pædagogisk antropologi, sociologi, fænomenologi/hermeneutik)
 • Samspillet mellem den musikpædagogiske teori og praksis
 • Musikpædagogikkens praksisfelter, institutioner, historie og placering i samfundet
 • Musikpædagogisk forskning og dennes betydning for musikpædagogisk praksis.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • musikundervisnings basale funktioner (kognitive, emotive, kropslige, sociale mv.)
 • aspekter af musikundervisning som institutionelt, kulturelt og historisk fænomen
 • musikpædagogisk forskning og problemfelter, videnskabsteoretiske problemer og tilrettelæggelse af undersøgelser.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at identificere og formulere problemstillinger inden for det musikpædagogiske felt
 • at begrunde og reflektere over metodevalg i undersøgelser inden for det musikpædagogiske felt.
 • at søge og kritisk anvende relevant litteratur
 • at indsamle og analysere empiri i forhold til den valgte problemstilling
 • at redegøre for grundlæggende aspekter af musik som lærefag.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at planlægge og evaluere undervisnings- og/eller uddannelsesforløb inden for det musikpædagogiske felt.
 • at identificere og analysere problemstillinger af musikpædagogisk interesse
 • at designe og udføre undersøgelser inden for det musikpædagogiske felt.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikpædagogik
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en skriftlig hjemmeopgave på baggrund af et antal spørgsmål eller cases
fremlagt af eksaminator. Opgaven skal redegøre for en konkret problemstilling i relation til
kursets emnefelt.
Opgaven vælges af den/de studerende ud fra et antal forelagte opgaver.
Der gives 7 dage til udarbejdelse af opgaven. Opgaven må have et omfang på højst 8 sider
pr. studerende, højst 10 sider ved individuelle prøver.
Den skriftlige opgave bedømmes af eksaminator.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Modulet  er et retningsmodul inden for specialiseringen i musikpædagogik og et valgfag på kandidatuddannelsen med musik som centralt fag.

 

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic Pedagogy
ModulkodeKAMUS202011
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Modulets placering: 1. eller 3. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet