Musik, lyd og flermodalitet

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser, workshop og vejledte studier i musik, lyd og flermodalitet samt et kombineret praktisk og skriftligt arbejde. Der vejledes og undervises således i:

 • musik og lyd som udtrykssystemer i samspil med andre kulturelle udtryksformer
 • semiotik og narratologi
 • praktiske, teoretiske og konstitutive elementer i udvikling af musik og lyd i flermodale artefakter
 • udvikling og programmering af musik og lyd til audiovisuelle artefakter, tværkulturelle event og performance.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • centrale teorier inden for musik og lyd i flermodal kontekst
 • musik og lyd som betydnings- og udtrykssystemer
 • betydningsdannelse og dynamik i flermodale artefakter

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at analysere og beskrive musik og lyd i flermodal kontekst
 • at konceptualisere, programmere og udvikle musik til flermodale artefakter
 • at diskutere og reflektere over betydningsskabende samspil mellem forskellige modaliteter.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at forholde sig til musik og lyd inden for flermodale artefakter
 • at indgå i og bidrage til tværgående og flerfagligt samarbejde.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik, lyd og flermodalitet
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en skriftlig hjemmeopgave på baggrund af et antal spørgsmål eller cases fremlagt af eksaminator. Opgaven skal redegøre for en konkret problemstilling i relation til kursets emnefelt.
Opgaven vælges af den/de studerende ud fra et antal forelagte opgaver.
Der gives syv dage til udarbejdelse af opgaven. Opgaven må have et omfang højst 8 sider
pr. studerende, højst 10 sider ved individuelle prøver.
Den skriftlige opgave bedømmes af eksaminator.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic, Sound and Multi-modality
ModulkodeKAMUS202010
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Modulets placering på enten 1. eller 3. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet