Formidling af musikterapiudøvelse

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det er en betingelse for at starte 3. semesters projektorienterede forløb, at den studerende forinden har bestået samtlige forudgående prøver inkl. prøver i valgfag.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der omfatter vejledning i forhold til formidling af en udvalgt case fra 3. semesters projektorienterede forløb. Modulet ligger i forlængelse af kursusmodulet Klinisk supervision individuelt og i gruppe.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • formidling af casemateriale ud fra et på forhånd valgt klinisk, teoretisk og/eller metateoretisk fokus eller tema
 • dokumentation ved hjælp af digitale audio- og/eller videooptagelser samt fremstilling af relevant skriftlig materiale i forhold til at belyse et tema eller fokus fra de digitale audio- og/eller videooptagelser
 • tilrettelæggelse og administration af en formidlingssituation knyttet til et klinisk forløb
 • etiske regler og dilemmaer i forhold til formidling af klinisk materiale

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at formidle et musikterapiforløb med casemateriale fra 3. semesters projektorienterede forløb ud fra et på forhånd valgt klinisk, teoretisk og/eller metateoretisk fokus eller tema
 • at redegøre for valgte teknikker, metoder, teoretisk forståelsesramme samt egen musikterapeutidentitet og forholde dette til en specifik klientmålgruppe og en institutionel sammenhæng
 • at knytte den terapeutiske proces i klientforløbet sammen med relevante refleksioner fra kursusmodulet Klinisk supervision individuelt og i gruppe
 • at dokumentere sit arbejde med digitale audio- og/eller videooptagelser (så vidt muligt) og desuden producere dertil hørende skriftlige materiale, som fx transskriptioner og forløbsoversigter
 • at tilrettelægge og administrere en formidlingssituation således at den integrerer klinisk, teoretisk og empirisk forskning, samt foregår i henhold til etiske principper under inddragelse af illustrative digitale audio- og/eller videooptagelser (så vidt muligt)

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • på et professionelt niveau at formidle musikterapeutiske forløb, processer, faglige valg og terapimål i forhold til relevante samarbejdspartnere, faggrupper og pårørende
 • at tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering, vha. faglig sparring med samarbejdspartnere samt supervision

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFormidling af musikterapiudøvelse
Prøveform
Mundtlig
Prøven tager udgangspunkt i 3. semesters projektorienterede forløb samt erfaringer fra tidligere projektorienterede forløb. Ved prøven skal den studerende præsentere klinisk casemateriale og i relation hertil redegøre for valgte teknikker, metode, analytisk forståelsesramme samt egen musikterapeutidentitet og teoretisk referenceramme.
Normeret prøvetid: 45 minutter
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPresentation and Communication of Clinical Music Therapy
ModulkodeKAMTP20223
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i Musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet