Interterapi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der omfatter praktisk træning i udarbejdelse, gennemførelse og evaluering af et individuelt musikterapeutisk forløb med en medstuderende.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • professionel ledelse af et individuelt korttids musikterapiforløb ud fra psykodynamiske og andre terapiteoretiske principper
 • relevante teknikker (regressive eller progressive) i forhold til en musikterapeutisk ramme og klientens behov
 • overføringsforhold i terapeut/klient relationen
 • det teoretiske grundlag for Interterapi som metode

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at indgå i såvel klient- som terapeutrollen, samt kunne integrere sit klientperspektiv i sin terapeutidentitet
 • at arbejde ud fra og fastholde et arbejdstema og samtidig møde klienten på klientens præmisser og følge klientens proces
 • at anvende relevante interventioner (regressive eller progressive) musikalsk og verbalt i forhold til en musikterapeutisk ramme og klientens behov
 • at anvende musikterapiteoretiske refleksioner og personlige erfaringer til at demonstrere en integreret forståelse af musikterapeutrollen, herunder forståelse af overføringsforhold, styreformer og musikterapeutiske forholdemåder undervejs i forløbet
 • at anvende supervision med henblik på at fremme en autentisk, faglig egenrefleksion
 • at dokumentere klientforløbet med digitale videooptagelser og skriftligt materiale, som fx transskriptioner og forløbsoversigter, på en etisk forsvarlig og faglig relevant måde
 • at reflektere over og integrere egne erfarings- og læringsprocesser i forhold til terapeutrollen, overføringsforhold samt musikalske og verbale interventioner (terapeutisk portefølje)

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • selvstændigt at lede et individuelt musikterapeutisk forløb ud fra psykodynamiske principper
 • at integrere musikterapiteoretiske refleksioner med personlige erfaringer af faglig karakter i en forståelse af terapeutrollen i individuelle musikterapeutiske, psykodynamiske processer herunder overføringsforhold, styreformer og musikterapeutiske forholdemåder
 • at kunne styre musikterapeutiske arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter udvikling af nye terapiteknikker
 • selvstændigt kunne igangsætte, gennemføre og reflektere et fagligt relevant forløb og påtage sig et professionelt ansvar under løbende supervision

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInterterapi
Prøveform
Mundtlig
Prøven består i casefremlæggelse af et individuelt musikterapiforløb, udøvet med en medstuderende i klientrollen. Casefremlæggelsen tager udgangspunkt i 3-5 digitale videoklip af musikalske interventioner, og fokus for fremlæggelsen er den studerendes terapeutrolle under forløbet. Den studerende skal basere sin fremlæggelse på etiske overvejelser og principper samt beskrive og reflektere over sin erfaringsproces med vægt på egne ressourcer og udviklingspotentialer som terapeut.

Normeret prøvetid: 45 min., heraf 30 min. til fremlæggelse.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInter Music Therapy
ModulkodeKAMTP20221
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i Musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet