Klinisk improvisation 2

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der omfatter videregående praktisk-musikalsk træning i klinisk-improvisatoriske færdigheder på hovedinstrument og/eller akkompagnementsinstrument/bi-instrument.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • improvisation ud fra forskellige stilarter og musikalske strukturer, anvendt i forskellige kliniske sammenhænge 
 • anvendelse af videregående musikterapeutiske improvisatoriske metoder
 • det klinisk-teoretiske grundlag for anvendelse af klinisk improvisation

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i (på hovedinstrument og/eller akkompagnementsinstrument/bi-instrument):

 • at anvende musikalske og terapeutiske improvisatoriske teknikker varieret og fleksibelt i klinisk arbejde ved brug af tonale, dissonerende og atonale musikalske stilarter
 • at kunne veksle mellem frie og strukturerede musikalske rammer
 • at udføre udtryksfulde tematiske improvisationer over temaer som fx musikalske motiver, symboler, følelser, stemninger, personer, tilstande, miljø, billeder, objekter
 • at skabe enkle og komplekse musikalske og terapeutiske overgange i kliniske improvisationer
 • at invitere, engagere og respondere hensigtsmæssigt og varieret i et musikterapeutisk klient-terapeut rollespil

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til (på hovedinstrument og/eller akkompagnementsinstrument/bi-instrument):

 • at anvende forskellige musikterapeutiske metoder på en udtryksfuld, varieret og sammenhængende måde i klinisk improvisation
 • professionelt at udvælge musikterapeutiske teknikker og interventionsformer i forhold til klient behov og institutionelle rammer
 • at reflektere over samt handle ud fra egne musikalsk-kliniske kompetencer, svagheder og styrker som musikterapeut
 • at tilegne sig nye improvisationsteknikker, tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering, bl.a. i forhold til nye klientgrupper
 • at styre musikterapeutiske arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKlinisk improvisation 2
Prøveform
Praktisk
Prøven består af 4 dele, hvoraf den studerende skal anvende hovedinstrument i to af de fire dele, og akkompagnementsinstrument/biinstrument i de to resterende dele. Den studerende vælger selv hvilke:

a) en tematisk improvisation baseret på et nodenoteret tema, givet af eksaminator;
b) en improvisation med to overgange med udgangspunkt i et billede, givet af eksaminator,
c) en duet med eksaminator baseret på klient-terapeutrollespil, og
d) en improvisation der demonstrerer kontraster mellem frie og strukturerede stilarter.

Normeret prøvetid: 30 min.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelClinical Improvisation 2
ModulkodeKAMTP20206
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i Musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet