Videregående musikterapiteori og -forskning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et projektmodul. I tilknytning til modulet afholdes kursus i centrale forskningsmetoder, samt videnskabsteoretiske og -etiske problemstillinger i forbindelse med dataindsamling og bearbejdning. Projektet kan efter den studerendes ønske rettes mod litteratursøgning eller forberedelse til dataindsamling i forbindelse med 3. semesters projektorienterede forløb og som forberedelse til kandidatspecialet på 4. semester.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • videregående forskningsmetoder til analyse, bearbejdning og dokumentation af kliniske data fra musikterapiforløb, samt de videnskabelige problemstillinger der er knyttet til anvendelsen af metoderne
 • international, empirisk forskning i musikterapi med udvalgte klientmålgrupper
 • sammenhæng mellem empiriske forskningsresultater og anvendt forskningsmetodik, design, måleredskaber, analysemetode og epistemologi

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • på et avanceret niveau at identificere og formulere et specifikt, fagrelateret problem, inddrage relevant forskningslitteratur, kritisk begrunde metodevalg og analysestrategier (kvantitative, kvalitative og casebaserede), , samt diskutere resultaterne i forhold til professionelle og videnskabelige problemstillinger
 • at søge, anvende og vurdere forskningsbaseret viden, hvad enten det sker gennem en grundig litteraturgennemgang (primærlitteratur) af nyere musikterapiforskning i forhold til et defineret emne eller klientmålgruppe, eller som et empirisk pilotprojekt med dataindsamling, -analyse og -bearbejdning
 • at reflektere over anvendelse af videregående forskningsmetoder i forhold til kliniske data (evt. assessment), samt kunne diskutere de videnskabelige problemstillinger der er knyttet til anvendelsen af metoderne
 • selvstændigt at analysere og kritisk diskutere faglige og videnskabelige problemstillinger der er knyttet til musikterapeutisk praksis, samt at kunne integrere denne viden med henblik på at opstille nye analyse- og løsningsmodeller
 • på et avanceret niveau at kunne beherske akademisk skriftlighed

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • selvstændigt at kunne analysere og forholde sig fagligt og videnskabeligt til komplekse kliniske data, samt integrere dette med relevant forskningslitteratur i musikterapi med en udvalgt klientmålgruppe
 • at kunne identificere relevante forskningsdata og -undersøgelsesstrategier (evt. assessment) i forhold til specifikke musikterapeutiske problemstillinger
 • at forholde sig videnskabsteoretisk til undersøgelse, dokumentation og bearbejdning af musikterapeutiske problemstillinger
 • at anvende videregående forskningsmetoder i forhold til kliniske data, samt kunne diskutere de videnskabelige problemstillinger der er knyttet til anvendelsen af metoderne
 • at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling, læring og specialisering

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående musikterapiteori og -forskning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport.

Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved
individuelt udarbejdede rapporter.

Normeret prøvetid ved gruppeeksamen er 20 min. pr. studerende plus 10 min. pr. gruppe. Ved individuel eksamen er prøvetiden i alt 30 minutter
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Music Therapy Theory and Research
ModulkodeKAMTP20205A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i Musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet