Klinisk improvisation 1

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der omfatter videregående praktisk-musikalsk træning i klinisk-improvisatoriske færdigheder på hovedinstrument og akkompagnementsinstrument.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • improvisation ud fra forskellige stilarter og musikalske strukturer,
  • anvendelse af videregående musikterapeutiske improvisatoriske metoder
  • det klinisk-teoretiske grundlag for anvendelse af klinisk improvisation.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at anvende musikalske og terapeutiske improvisatoriske teknikker fleksibelt i klinisk arbejde ved brug af tonale, dissonerende og atonale musikalske stilarter
  • at kunne veksle mellem frie og strukturerede musikalske rammer
  • at skabe enkle og komplekse musikalske og terapeutiske overgange i kliniske improvisationer.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til (på hovedinstrument og akkompagnementsinstrument/biinstrument):

  • at anvende forskellige musikterapeutiske metoder på en udtryksfuld, varieret og sammenhængende måde i klinisk improvisation
  • at observere og reflektere over brugen af forskellige musikalske terapeutiske metoder og interventioner.
  • at reflektere over egne musikalsk-kliniske kompetencer, svagheder og styrker som musikterapeut.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKlinisk improvisation 1
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan beståes ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, hvilket indebærer min. 80 % tilstedeværelse.

Reeksamen:
Prøven består af 3 dele, hvoraf den studerende skal anvende hovedinstrument i to af de tre dele, og akkompagnementsinstrument/biinstrument i de to resterende dele. Den studerende vælger selv fordelingen. Hvis akkompagnementsinstrument er det samme som hovedinstrument, skal den studerende vælge et bi-instrument.

a) en improvisation med to overgange med udgangspunkt i et billede, givet af eksaminator,
b) en duet med eksaminator baseret på klient-terapeutrollespil
c) en improvisation der demonstrerer kontraster mellem frie og strukturerede stilarter.

Normeret prøvetid: 20 min.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelClinical Improvisation 1
ModulkodeKAMTP20202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i Musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet