Guided Imagery and Music

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet tilrettelægges som et kursusmodul (intensivt ugekursus) der omfatter indføring i det historiske og teoretiske grundlag for musikterapeutiske arbejde med musiklytning og indre billeddannelse, med særligt henblik på Guided Imagery and Music (GIM). Modulet tilrettelægges som en vekslen mellem teori og praktiske øvelser i individuelle og gruppeformater.

Valgfaget giver den studerende kompetencer svarende til Guided Imagery and Music (GIM) Level I i internationalt GIM-regi, som defineret af Association of Music and Imagery (USA).

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om:

 • indre billeddannelse som en kognitiv repræsentationsform og en grundlæggende menneskelig erkendelsesmodus
 • analyse af musikken og dens muligheder i forhold til arbejdet med indre billeder i terapi
 • receptive metoder med musiklytning og indre billeddannelse
 • udvalgte psykologiske teorier og international forskning til belysning af GIMs terapeutiske potentiale
 • teori og praksis inden for receptiv musikterapi generelt og Guided Imagery and Music (GIM) specifikt.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at kunne vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder og redskaber i arbejdet med musiklytning og indre billeddannelse
 • at mestre grundlæggende afspændingsteknikker og induktioner
 • at mestre grundlæggende guide-teknik
 • at kunne guide korte fantasirejser og foretage et kvalificeret valg af musik hertil
 • at anvende verbale og non-verbale interventionsformer.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at kunne igangsætte og gennemføre receptive musikterapiforløb
 • at anvende afspændingsteknik og korte musikledsagede fantasirejser i forskellige kliniske sammenhænge
 • at opbygge er repertoire af musik til anvendelse i receptiv musikterapi
 • at kunne fortsætte på GIM II og GIM III moduler i dansk eller Internationalt GIM-regi.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGuided Imagery and Music
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, hvilket indebærer min. 80 % tilstedeværelse.

Reeksamen: Mundtlig
Prøven har form af en samtale mellem den studerende og eksaminator umiddelbart efter afslutningen af kursusforløbet. Samtalen tager udgangspunkt i en case, hvor den studerende ud fra en analyse af klientens problem og behov skal foretage et begrundet valg af induktion og musik.

Normeret prøvetid: 10 min.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Den danske oversættelse af titlen er "Guidet billeddannelse og musik".

Fakta om modulet

Engelsk titelGuided Imagery and Music
ModulkodeKAMTP202012
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
Valgfrit modul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i Musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet