Musikterapeutisk assessment

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der er tilrettelagt som en kombination af teoretiske oplæg, diskussion, hjemmeopgaver, og praktiske øvelser med fokus på musikterapeutisk assessment i forskellige kliniske og forskningsmæssige sammenhænge.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om:

  • musikterapeutisk assessment i musikterapeutisk praksis og musikterapeutisk forskning i forhold til et bredt udvalg af klientgrupper
  • videnskabsteori og metateori i forhold til anvendelse, konstruktion og udvikling af assessment-redskaber
  • kvalitative og kvantitative former for musikterapeutisk assessment.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at vurdere og vælge blandt assessmentredskaber i forhold til at imødekomme specifikke kliniske og forskningsmæssige formål i forhold til bestemte klientgrupper
  • at mestre grundlæggende assessment teknikker herunder udførelse og indsamling af data, dataanalyse og beskrivelse samt formidling af assessmentresultater
  • at kunne reflektere over anvendelse af assessmentredskaber i kliniske og forskningsmæssige sammenhænge ud fra etiske, videnskabsteoretiske og metateoretiske principper.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at udvælge og udføre relevant assessment i forhold til specifikke klientgrupper i såvel kliniske og som forskningsmæssige sammenhænge
  • selvstændigt at kunne reflektere og vurdere kvaliteten og anvendeligheden af musikterapeutiske assessmentredskaber ud fra etiske, videnskabsteoretiske og metateoretiske principper.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikterapeutisk assessment
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan beståes ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, hvilket indebærer min. 80 % tilstedeværelse.

Reeksamen:
Prøven består i udarbejdelse af en skriftlig rapport, hvor den studerende udvælger et assessmentredskab og diskuterer dets anvendelse i forhold til formål, dataindsamling, dataanalyse og formidling.

Rapporten, som udarbejdes individuelt, skal være på mindst 8 sider og må højst være
på 10 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic Therapy Assessment
ModulkodeKAMTP202011
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
Valgfrit modul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i Musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet