Videregående musikterapiteori samt terapiteori

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul med fokus på integration af viden om kliniske problemstillinger og viden om videregående musikterapiteori, terapiteori og klinisk forskning. Der fokuseres endvidere på formidling af ovenstående i forhold til potentielle samarbejdsparter og aftagergrupper.

Modulet giver et overblik over anvendelse af musikterapi indenfor en bred vifte af områder, ligesom det giver mulighed for en begyndende specialisering hos den enkelte studerende.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • evidensbaseret musikterapeutisk praksis i relation til hvilke specifikke behov musikterapi kan afhjælpe hos diverse klientmålgrupper
 • psykodynamiske og andre terapiteoretiske indgangsvinkler i lyset af musikterapeutisk praksis
 • centrale og udvalgte musikterapiteorier belyst ud fra terapiteoretiske og metateoretiske modeller
 • musikterapeuters faglige integration og -kommunikation i et tværfagligt perspektiv
 • læringsprocesser, fx ved inddragelse af portefølje med udgangspunkt i læst og anvendt musikterapiteori fra semestre på Bacheloruddannelsen i Musikterapi (teoretisk portefølje)

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer i:

 • på et udvidet kritisk niveau  definere en udvalgt klientmålgruppe med henblik på diagnose og demografiske data, samt argumentere for de specifikke behov musikterapi kan afhjælpe
 • med udgangspunkt i en klinisk problemstilling at udvælge musikterapeutiske metoder og teknikker (evt. assessment) samt relevant musikterapiteori, terapiteori og klinisk forskning
 • selvstændigt at inddrage og omsætte musikterapiteoretisk viden til anvendelse i et integrativt perspektiv i en tværfaglig kontekst
 • selvstændigt at disponere og strukturere fagligt stof i synopsisform som oplæg til mundtlig formidling, samt omsætte praksisforståelse og teoretisk viden i en fokuseret og kritisk refleksiv syntese og formidling rettet mod en defineret faggruppe
 • på et udvidet niveau at kunne beherske akademisk skriftlighed

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 

 • at overskue relevant musikterapiteoris potentiale i forhold til at definere, afgrænse og beskrive klinisk praksis
 • på et kritisk reflekterende niveau at kunne identificere og formulere et specifikt, fagrelateret problem i forhold til musikterapeutisk praksis og formidle dette i et præcist fagsprog, tilpasset en udvalgt  faggruppe
 • at analysere terapeutiske valg og diskutere forholdet mellem praksis, teori, metateori, forskning og videnskabsteori
 • selvstændigt at strukturere og anvende læringsmapper (portefølje) i et fremadrettet perspektiv for kandidatuddannelsen

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående musikterapiteori samt terapiteori
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven tager udgangspunkt i en individuelt udarbejdet synopsis, der er afleveret forud for prøven. Prøven foregår som en formidling til en af den studerende udvalgt faggruppe, Synopsen skal være på mindst 6 og højst 8 sider, eksklusiv litteraturliste. Normeret prøvetid er 30 min.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Music Therapy Theory and Therapy Theory
ModulkodeKAMTP20201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i Musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet