Problem Baseret Læring og videnskabelig metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver en introduktion til problemorientering og undersøgelsesdesign, samt til videnskabsteori og undersøgelsesmetoder i forhold til området læring og forandringsprocesser. Hovedvægten ligger på humanistisk og samfundsvidenskabelig videnskabsteori og kvalitative metoder relateret til læring og forandringsprocesser.

Formålet med modulet er at skabe et fælles afsæt for de studerendes planlægning af problemorienteret undersøgelsesdesign og kritisk refleksion over eget forskningsdesign. Efter endt modul skal de studerende kunne dokumentere viden om og færdigheder i at identificere, afgrænse og formulere et problem inden for uddannelsens faglige område samt evne til at beskrive og reflektere over relationer mellem videnskabsteori og metode i forhold til et valgt problem.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om

 • problemidentifikation, -analyse og problemformulering inden for uddannelsens faglige område
 • samarbejde, kommunikations- og konflikthåndteringsstrategier
 • digitale projektledelsesredskaber
 • informationssøgning
 • individuelle og kollektive læringsstrategier.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at kunne identificere, diskutere, analysere, afgrænse og formulere et eksemplarisk problem inden for semestrets temaramme
 • at kunne diskutere videnskabsteoretiske perspektiver med henblik på udvikling af videnskabeligt funderet viden
 • at kunne samarbejde i fysiske og digitale rum samt anvende kommunikations- og konflikthåndteringsstrategier.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at kunne initiere et komplekst undersøgelsesarbejde baseret på videnskabelige kriterier, inden for lærings- og uddannelsesområdet med henblik på udvikling af videnskabeligt funderet viden
 • at kunne foretage valide beskrivelser af en problemstilling inden for læring og uddannelsesområdet og gøre brug af relevante undersøgelsesmetoder
 • på videnskabeligt niveau at kunne beskrive og reflektere over gruppeprocesser og -dynamikker i projektarbejde.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblem Baseret Læring og videnskabelig metode
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet afsluttes ved en intern kombineret skriftlig og mundtlig prøve med udgangspunkt i gruppens miniprojekt-rapport på min. 10 og max. 12 sider. miniprojekt-rapport. Projektrapporten dokumenterer gruppens arbejde med problemformulering, analyse og undersøgelsesdesign samt procesrefleksion over gruppens samarbejde. Prøven bedømmes af vejleder og intern medbedømmer.
Gruppestørrelse: 4-6 studerende

Prøvetid 40 min pr. gruppe.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Based Learning and Research Methodology
ModulkodeKALFPK20221
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i læring og forandringsprocesser
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet