Entreprenørskab, kreativitet og innovation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Inden for temarammen ”Læring og forandring i praksis” bygges der videre på viden, færdigheder og kompetencer på uddannelsens tidligere moduler. Især den læringsteoretiske og didaktiske forståelse af designudvikling fra 8.semester sættes i forbindelse med en udvalgt praksiskonteksts potentiale for kreativitet og innovation. Gennem modulet præsenteres de studerende for viden og teori om entreprenørskab, kreativitet og innovation, herunder forskelle, ligheder og sammenhæng mellem disse fænomener. Der anlægges et etisk, kulturelt og læringsmæssigt perspektiv på innovation og kreativitet. Der lægges vægt på, at de studerende forberedes på at kunne analysere og identificere læringsmæssige og didaktiske betingelser for innovation og kreativitet med henblik på at kunne designe rammer for innovative og kreative handlinger i specifikke kontekster. Herunder inddragelse af relevante sociale, kulturelle og samfundsmæssige betingelser.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om

 • teorier og begreber om entreprenørskab, kreativitet og innovation til forståelse af læring og forandringsprocesser, der vil fremme kreativitet og innovation i forskellige uddannelsesmæssige og organisatoriske kontekster
 • teorier og begreber om viden og kunnen og deres betydning for innovation og kreativitet
 • teorier og metoder til evaluering og konsekvensvurdering af innovationspotentiale, kreativitetsudvikling og entreprenørskabelse
 • etik i forbindelse med håndtering af digital information.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at kunne initiere design af nye og kreative løsninger på autentiske udfordringer
 • at kunne reflektere over begrænsninger og potentialer ved anvendelsen af forskellige innovations- og kreativitetstilgange
 • at foretage velunderbyggede vurderinger og kvalificerede valg blandt modulets videnskabelige teorier og metoder samt tilrettelægge undersøgelser inden for området entreprenørskab, kreativitet og innovation
 • at diskutere forskningsbaseret viden og forskellige tilgange til innovation og kreativitet med både fagfæller og andre målgrupper
 • at kunne håndtere og evaluere digital information.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at kunne eksperimentere på baggrund af forskellige forståelser af kreative og innovative tiltag
 • at kunne formidle og tilvejebringe analyse af innovationspotentiale, kreativitetsudvikling eller entreprenørskab
 • at skitsere et begrundet designforslag
 • at kunne arbejde etisk forsvarligt med digital information.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEntreprenørskab, kreativitet og innovation
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes med en intern skriftlig individuel opgave i Entreprenørskab, kreativitet og innovation. Prøven skal med argumentation for valg af problemstilling og gennem inddragelse af teori og metode fra feltet, skitsere mulige designs for innovation og/eller kreativitet under hensyntagen til en særlig kontekst og deltagernes viden og interesser.

Opgavens omfang: mindst 6 og højst 8 sider.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEntrepreneurship, Creativity and Innovation
ModulkodeKALFPA20228
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i læring og forandringsprocesser
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet