Uddannelse, pædagogik og didaktik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Inden for temarammen ”Design af læring og forandringsprocesser” bygges der videre på viden, færdigheder og kompetencer på uddannelsens tidligere moduler, og der undervises i uddannelsespolitiske rammers betydning for og indflydelse på pædagogisk tænkning og didaktisk refleksion og tilrettelæggelse, herunder pædagogisk filosofi samt teori om og metoder til uddannelses- og undervisningsevaluering.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om

 • uddannelsespolitik, nationalt og internationalt, og dennes betydning for uddannelseskontekster og læringsbetingelser
 • pædagogisk filosofi
 • didaktiske forståelser og metoder til implementering af uddannelses- og undervisningsmæssige tiltag
 • teorier om og metoder til evaluering og konsekvensvurdering af design af læreprocesser i uddannelseskontekster.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at gennemføre problembaserede projekter med henblik på design af lærings- og forandringsprocesser i institutionelle og organisatoriske sammenhænge
 • at identificere relevante uddannelsespolitiske, pædagogiske og didaktiske problemstillinger, som kan gøres til genstand for undersøgelse på baggrund af faglig refleksion og indsigt i videnskabelige tilgange
 • at foretage velunderbyggede vurderinger og kvalificerede valg blandt modulets videnskabelige teorier og metoder samt tilrettelægge undersøgelser inden for området uddannelse, pædagogik og didaktik
 • at analysere og evaluere uddannelsespolitiske tiltag, med særligt henblik på deres pædagogiske og didaktiske konsekvenser
 • at udvikle og designe valide evalueringsmetoder, der matcher formelle krav
 • at formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og andre målgrupper.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at identificere og analysere uddannelsespolitiske tiltag og konsekvenser for en uddannelsesmæssig praksis
 • på videnskabeligt niveau at kunne gennemføre valide beskrivelser og analyser af læring og læringsbaserede forandringsforløb gennem brug af relevante undersøgelsesmetoder
 • på videnskabeligt niveau at kunne evaluere og reflektere over virkningerne af læringsdesigns og læreprocesser i uddannelseskontekster.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUddannelse, pædagogik og didaktik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet afsluttes med en ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i en af gruppen udarbejdet projektrapport. Projektet skal omhandle et design af et læringsbaseret forandringsforløb.
Projektrapporten skal være på mindst 30 og højst 40 sider.

Gruppestørrelse 3-6 studerende.

Prøvetid: jfr. studieordningens § 17.2 stk. 4.

Projektrapporten og den mundtlige eksamination skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEducation, Pedagogy and Didactiscs
ModulkodeKALFPA20225
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i læring og forandringsprocesser
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet