Læring og forandring i praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Inden for temarammen ”Læring og forandring i praksis” bygges der videre på viden, færdigheder og kompetencer fra uddannelsens tidligere moduler. På modulet skal den studerende gennem et empirisk arbejde lære at udvikle sine akademiskfaglige kompetencer i samspil med en praksiskontekst i ind- eller udland. Der undervises i forhold vedrørende samspil mellem teori og praksis, forandringsperspektiver, videnssamarbejde, etnografisk arbejde og interventionsarbejde.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om

 • udvalgte teoriers relevans og anvendelsesmuligheder i en specifik praksiskontekst
 • forskellige roller og disses betydninger i forbindelse med læringsbaserede innovations- og forandringsprocesser i praksis.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at kunne foretage velunderbyggede vurderinger og kvalificerede valg blandt modulets videnskabelige teorier og metoder samt tilrettelægge lærings- og forandringsprocesser i praksis
 • at kunne vejlede, støtte og evaluere lærings- og forandringsprocesser i en specifik praksis
 • at kunne analysere betingelserne for lærings- og forandringsforløb i en specifik praksis
 • at kunne identificere og formulere relevante problemstillinger i læringsbaserede innovations- og forandringsprocesser på baggrund af faglig refleksion
 • at kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og andre målgrupper
 • fremanalysere problemets kompleksitet, herunder betydning af institutionel, kulturel og organisatorisk kontekst, relevante aktører og interessenter
 • vurdere kompleksitet i håndtering af praksisproblemer i en konkret organisation
 • formulere og styre eget forsknings- & udviklingsprojekt i interaktion med en praksiskontekst

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • på videnskabeligt niveau at kunne evaluere og kvalificere (designet af) et lærings- og forandringsforløb gennem brug af udvalgte metoder i samspil med en specifik praksis.
 • på videnskabeligt niveau at kunne gennemføre valide beskrivelser og analyser af læring og læringsbaserede forandringsforløb gennem brug af udvalgte undersøgelsesmetoder

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæring og forandring i praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet ”Læring og forandring i praksis” afsluttes med en intern kombineret skriftlig og mundtlig prøve. Prøven foregår som en samtale mellem den/ de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en projektrapport over et fagligt lærings- og forandringsaspekt relateret til praksis (beskrivelse, analyse og evaluering), samarbejdsrelationer og refleksion over egen positionering i forhold til praksis. Der udarbejdes endvidere en formidlingsartikel om forløbets fund, der rettes mod værtsvirksomhedens- eller organisationens kontekst.

Rapporten (inklusiv artiklen) kan udarbejdes i grupper på op til tre studerende.
Projektrapporten skal have et omfang på
- v. 1 studerende mindst 15 og højst 20 sider inklusiv artiklen;
- v. 2 studerende mindst 20 og højst 35 sider inklusiv artiklen;
- v. 3 studerende mindst 30 og højst 40 sider inklusiv artiklen;

Artiklen skal være på mindst 3 og højst 5 sider, og skal fremgå af indholdsfortegnelsen.

Prøvetid: jf. studieordningens § 17 stk. 4
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning and Innovative Change in Practice
ModulkodeKALFPA20207
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i læring og forandringsprocesser
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet