Viden om læring og forandringsprocesser

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Der undervises inden for følgende områder: læringsteori, organisationsteori og teori om forandringsprocesser, didaktik og evaluering samt metoder i lærings- og uddannelsesforskning. Modulet har fokus på at forstå, udvikle og evaluere menneskers erkendelsesprocesser i undervisningskontekster og organisatoriske sammenhænge, at samtænke undervisningsområderne med henblik på en videnskabeligt funderet vidensproduktion og at udvikle samarbejdskompetencer i grupper. I løbet af semestret udarbejdes en projektrapport. Endvidere udarbejdes en refleksion over projekt- og gruppesamarbejdsprocessen, herunder brug af IT- eller web-understøttede værktøjer til samarbejde, projektstyring og litteratursøgning.

Modulet består af to kurser:

 • Organisationsteori og forandringsprocesser
 • Læringsteori og didaktik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om

 • videnskabsteori og metode til problemorienteret undersøgelse af læring og forandringsprocesser
 • empiriske metoder til undersøgelse af læring og forandring i organisationer og uddannelsesinstitutioner
 • organisationsteori med særligt henblik på læring og forandring
 • læringsteori i relation til uddannelses- og erhvervskontekster
 • didaktiske teorier i relation til uddannelses- og erhvervskontekster
 • teknologiunderstøttet læring og digitalisering
 • evalueringsteori i relation til læring og forandringsprocesser

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at foretage velunderbyggede vurderinger og kvalificerede valg blandt modulets videnskabelige teorier og metoder samt tilrettelægge undersøgelser inden for lærings- og uddannelsesområdet
 • at identificere, analysere, afgrænse og formulere et eksemplarisk problem inden for semestrets temaramme
 • overveje videnskabsteoretiske perspektiver med henblik på udvikling af videnskabeligt funderet viden
 • at inddrage teknologi og digitale formidlingsformer til understøttelse af projektarbejde og læring
 • at formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med fagfæller og andre målgrupper
 • samarbejde i fysiske og digitale rum samt anvende kommunikations- og konflikthåndteringsstrategier

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at kunne igangsætte og styre et komplekst undersøgelsesarbejde baseret på videnskabelige kriterier, analysemodeller og metoder inden for lærings- og uddannelsesområdet med henblik på udvikling af videnskabeligt funderet viden
 • på videnskabeligt niveau at kunne gennemføre et fagligt og tværfagligt samarbejde inden for lærings- og uddannelsesområdet og at kunne påtage sig et selvstændigt ansvar
 • på videnskabeligt niveau at kunne foretage præcise iagttagelser, omsætte dem i tilsvarende beskrivelser og gennemføre valide analyser af læring og læringsbaserede forandringsforløb gennem brug af relevante undersøgelsesmetoder
 • at foretage kvalificerede valg af digitale teknologier, herunder reflektere kritisk over formål og relevans i forhold til undersøgelsesarbejdet
 • på videnskabeligt niveau at kunne beskrive og reflektere over gruppeprocesser og -dynamikker i projektarbejde

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnViden om læring og forandringsprocesser
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet ”Viden om læring og forandringsprocesser” afsluttes med en intern kombineret mundtlig og skriftlig prøve. Prøven tager udgangspunkt i en problembaseret projektrapport og indeholder en procesbeskrivelse af gruppens projekt- og gruppesamarbejde, som er gruppens fælles ansvar.

Gruppestørelse: 4-6 studerende

Sidetal: Projektrapporten må være på mindst 30 og højst 50 sider. I rapporten indgår endvidere et 3-5 siders fælles refleksionsdokument over projekt- og gruppesamarbejdet, som ikke medtælles i førnævnte sidetal, men skal fremgå af indholdsfortegnelsen.

Prøvetid: Se studieordningens §17.2 stk. 4.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelKnowledge of Learning and Innovative Change
ModulkodeKALFPA20202
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i læring og forandringsprocesser
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet