Problemorienteret forløb hos ekstern aktør

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det er en forudsætning, at den studerende har bestået 1. og 2. semester før modulet påbegyndes.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med det problemorienterede forløb er, at den studerende skal kunne samarbejde med eksterne partnere om løsning af autentiske faglige problemer og herigennem opnå en arbejdsmæssig erfaring med løsning og udredning af opgaver af relevans for kriminologer i institutioner og organisationer under forudsætninger, der svarer til fremtidige arbejdsvilkår. Målet er tillige, at den studerende gennem sin problemorienterede refleksionsrapport formår at kombinere teoretiske og metodiske redskaber fra det forudgående studieforløb i forhold til problem- og opgaveløsning i en konkret institutionel og organisatorisk sammenhæng.

I det problemorienterede forløb indgår den studerende i en konkret institution eller organisation og løser arbejdsopgaver på et akademisk niveau, der har afsæt i kriminologisk relevante problemstillinger, metoder eller teorier og begrebsdannelser. Således indgår den studerende i den praktiske dagligdag på en studierelevant arbejdsplads og anvender i den forbindelse sine kriminologiske kompetencer – teoretisk, metodisk og/eller analytisk – i konkret opgaveløsning. Det kan bl.a. dreje sig om udredning, beskrivelse, kriminalpræventivt arbejde. På denne baggrund udarbejder den studerende en refleksionsrapport med afsæt i arbejdsopgaverne og erfaringerne fra det problemorienterede forløb, der kombineres med relevante teoretiske og metodiske kriminologiske perspektiver.

Læringsmål

Viden

 • Videregående viden om og overblik over empiriske og dertil relaterede teoretiske perspektiver på forskellige kriminologiske forskningsområder.
 • Viden om forskningsbaseret kommunikation og analytisk samt resultatorienteret samarbejde.
 • Viden om digitale trends på arbejdsmarkedet.

Færdigheder

 • Kunne redegøre for relevante empiriske og teoretiske forhold ved centrale kriminologiske forskningsområder og praksisfelter.
 • Kunne løse kriminologiske opgaver i praksis i en institution eller organisation under forudsætninger, der svarer til fremtidige arbejdsvilkår.
 • Kunne omsætte teoretiske og metodiske problemstillinger af kriminologisk karakter til praktiske institutionelle eller organisatoriske løsninger.
 • Kunne anvende kvantitative og kvalitative metoder til praktiske analyser inden for det kriminologiske område.
 • Kunne arbejde professionelt med flere komplekse problemer/opgaver på samme tid og udarbejde fagligt relevante løsninger i forskelligartede samarbejdsrelationer.
 • Kunne arbejde med de tillærte digitale soft skills herunder analytiske og erhvervsorienterede kompetencer i tværfaglige samarbejder.
 • Kunne skrive en sammenhængende videnskabelig analyse med afsæt i problemstillinger fra praksis.

Kompetencer

 • Kritisk kunne anvende relevante teoretiske og praksisrelaterede perspektiver i forståelsen af, hvad kriminalitet er og hvordan kriminalitet udvikler sig.
 • Kunne anvende den i studiet opnåede faglige viden inden for problemløsning, teori, metode og analyse i en praktisk sammenhæng.
 • Kritisk kunne anvende den problembaserede læring (herunder de tilegnede interpersonelle og strukturelle kompetencer) fra studiet i en praktisk sammenhæng.

Undervisningsform

Det projektorienterede forløb gennemføres som løsning af konkrete arbejdsopgaver hos den eksterne aktør med faglig vejledning og sparring på den pågældende arbejdsplads – derudover er der indkald på studiestedet, som kan understøtte den faglige forankring af refleksionsrapporten.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblemorienteret forløb hos ekstern aktør
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Det problemorienterede forløb afsluttes med en individuel mundtlig eksamen på baggrund af en refleksionsrapport udarbejdet af den studerende.
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternship in Private or Public Organisations
ModulkodeKAKRI20226
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i kriminologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet