Aktuelle kriminologiske forskningsfelter

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det er en forudsætning, at den studerende har bestået Straffe- og straffeprocesret, Kriminologisk teori og Kvantitative metoder og evaluering.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med kurset er, at den studerende dels opnår et indblik i centrale kriminologiske forskningsfelter, og dels tilegner sig erfaring med koordinering og gennemførelse af et selvstændigt, analytisk projektarbejde i grupper. Den studerende vil bygge oven på sin viden om centrale kriminologiske teorier gennem den brede vifte af aktuelle kriminologiske forskningsspørgsmål og problemstillinger, som den studerende stifter bekendtskab med på kurset. Den studerende skal således gennem projektarbejde og via indblik i de medstuderendes arbejder lære at omsætte viden om kriminologisk teori og metode til at behandle et aktuelt kriminologisk problemfelt.

Gennem kursets forelæsningsdel vil den studerende få indblik i centrale kriminologiske forskningsfelter som f.eks. ungdomskriminalitet, bandekriminalitet, cyber crime, økonomisk kriminalitet, retsopfattelse, menneskehandel, alternative sanktioner, viktimologi, udsatte boligområder/ghettoisering, AI/machine learning og relevansen heraf. Kurset giver tilmed den studerende indsigt i, hvordan den digitale verden forandrer kriminalitetsbilledet og kriminalitetskontrollen.

Gennem kursets problembaserede projektorganisering, projektarbejde i grupper og vejledningsseminarer vil den studerende få uddybet sine problembaserede læringskundskaber inden for et selvvalgt specialiseret problemfelt. Kurset fokuserer således på at dygtiggøre den studerende i at identificere, analysere og reflektere over et givent kriminologisk problem ved at indsamle og anvende relevant litteratur og indsamle, bearbejde og analysere relevant empiri. Kurset fokuserer ligeledes på at træne den studerende i at samarbejde, organisere et projekt og håndtere potentielle konflikter. Projektarbejdet og vejledningsseminarerne danner rammen for, at den studerende kan dygtiggøre sig i kommunikationsstrategier som videnskabelig projektformidling, kritisk peer-feedback og aktiv lytning. Derudover understøtter projektarbejdet og vejledningsseminarerne den studerende i at arbejde med og reflektere over egen læringsudvikling ved at have indarbejdet strukturerede refleksionsloops, som giver den studerende mulighed for at træne en løbende refleksion og udvikle strategier til forbedring. Gennem kursets projektdel lærer den studerende desuden at anvende online project management styringsredskaber.

Læringsmål

Viden

 • Videregående viden om og overblik over empiriske og dertil relaterede teoretiske perspektiver ved forskellige kriminologiske forskningsfelter.
 • Kunne redegøre for relevante empiriske og teoretiske forhold ved centrale kriminologiske forskningsområder og praksisfelter.
 • Viden om samarbejde herunder vidensudveksling, kollektive beslutningsprocesser, autentiske faglige diskussioner og formidling af kritisk peer-feedback.

Færdigheder

 • Kunne udarbejde en problemformulering og et projektdesign.
 • Kunne identificere, kontekstualisere og analysere et kriminologisk relevant problem.
 • Kunne anvende forskellige kilder - praktiske som teoretiske - til at opnå viden om et kriminologisk fænomen.
 • Kunne anvende viden om forskellige institutioner og praksisfelter til at foretage kriminologiske undersøgelser og analyser.
 • Kunne indsamle og analysere empiri indenfor et specifikt kriminologisk forskningsområde.
 • Kunne samarbejde, organisere og reflektere over arbejdsprocessen, den kollaborative læring og kvaliteten af eget arbejde.
 • Kunne formidle kritisk peer-feedback.

Kompetencer

 • Kritisk kunne vurdere og analysere et givent kriminologisk fænomen ved hjælp af både empirisk og teoretisk kriminologisk viden.
 • Kritisk kunne reflektere over egen dataforståelse og dataformidling, samt over erfaringer som databehandler.
 • Kritisk kunne samarbejde samt tilgå og finde løsninger på konflikter.
 • Kritisk kunne anvende den tilegnede viden fra projektorganiseringen og projektarbejdet i en bredere sammenhæng end selve projektet.

Undervisningsform

Kurset afvikles som forelæsninger og vejledning, hvor sidstnævnte delvist er organiseret som seminarer, hvor den studerendes igangværende arbejde bliver kommenteret af både medstuderende og en anden underviser end vejleder.

Omfang og forventet arbejdsindsats

20 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Den studerende skal aflevere en projektopgave og deltage i modulets vejledningsseminarer. Har den studerende ikke deltaget i vejledningsseminarerne, skal den studerende vedlægge en udførlig refleksionsportfolio til sin projektopgave.

Prøver

Prøvens navnAktuelle kriminologiske forskningsfelter
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektopgaven, selvvalgt pensum og kursuspensum.
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCurrent Criminological Research Fields
ModulkodeKAKRI20225
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i kriminologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet