Kriminologisk teori

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet for kurset er at give den studerende viden om diversiteten inden for det kriminologiske teorifelt samt om, hvordan de forskellige perspektiver er indlejret i forskellige historiske, sociale og politiske kontekster. Kurset skal ligeledes give de studerende en forståelse for sammenhængen mellem kriminel adfærd, afvigelse og normbrud og samfundets reaktion herpå. Den studerende sættes på den baggrund i stand til selvstændigt at foretage en kritisk diskussion af forskellige perspektiver på kriminalitet og normbrud og til at forstå forskelle og ligheder imellem disse.

Kurset giver den studerende et teorihistorisk overblik over kriminologien samt et overblik over de mest centrale teoretiske perspektiver og paradigmer. Alle teoretiske perspektiver gennemgås og diskuteres med henblik på både deres indhold, kontekst og implikationer. Kurset er historisk anlagt i den forstand, at det både rummer centrale klassiske bidrag og nyere teoretiske tilgange. Der fokuseres således på teoretisk udvikling, teoretisk konfrontation og teoretisk integration mellem perspektiverne. Dette fokus bliver understøttet af kursets øvelsesbaserede undervisningsdel i grupper, som giver den studerende redskaber til at forbedre egen læring individuelt og i samarbejde med andre. Kursets øvelsesbaserede undervisningsdel styrker tillige den studerende i, på et videnskabeligt grundlag, at identificere og anvende relevante kriminologiske teorier fra kurset til at diskutere og analysere autentiske problemstillinger, formidle resultatet heraf samt give kritisk peer-feedback. På kurset lærer den studerende desuden at anvende reference management-programmer.

Læringsmål

Viden

  • Viden om og overblik over forskellige teoretiske perspektiver indenfor det kriminologiske felt.
  • Gengive og redegøre for kernebegreber og centrale forståelser fra centrale teorier på det kriminologiske felt.
  • Forstå og forklare den samfundsmæssige baggrund for opkomsten og udviklingen af kriminologi og kriminologisk teori.

Færdigheder

  • Kunne relatere, sammenligne og diskutere kriminologiske teorier om centrale problemstillinger i forhold til sammenhængen mellem kriminel adfærd og samfundets reaktion herpå.
  • Kunne anvende kriminologisk teori til forståelsen og belysningen af aktuelle problemstillinger i relation til kriminalitet.

Kompetencer

  • Kritisk kunne reflektere over og vurdere forskellige teoretiske perspektivers rækkevidde og forklaringskraft, når det gælder sammenhængen mellem kriminel adfærd og samfundets reaktion herpå samt årsager til kriminalitet.

Undervisningsform

Kurset afvikles som forelæsninger og seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKriminologisk teori
Prøveform
Skriftlig
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCriminological Theory
ModulkodeKAKRI20222
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i kriminologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet