Kommunikation i praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omhandler det kommunikationsfaglige områdes praktiske virkelighed. Modulets hovedkomponent er projektorienteret forløb på minimum 13 uger (fuld tid), hvor den studerende i en relevant virksomhed, organisation eller institution indgår i samarbejde om opgaveløsning på et kommunikationsfagligt grundlag. Hensigten er, at den studerende oparbejder en bevidsthed om og indsigt i den konkrete arbejdsvirkelighed, som uddannelsen er rettet mod. I den studerendes rapport skal arbejdsforløbet belyses og reflekteres teoretisk og metodisk ud fra kandidatuddannelsens samlede faglighed.

I tilknytning til modulet udbydes:

 • et midtvejsseminar

Der tildeles en vejleder, og modulet organiseres som et praksisorienteret forløb i en virksomhed eller organisation. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • hvordan kommunikationsvidenskabelige metoder og teorier møder praksis, med særligt fokus på kulturelle, organisatoriske og/eller mediemæssige spørgsmål    

 • kommunikations- og samarbejdsformer i praksis 

 • hvilke faglige kompetencer, arbejdet med fagområdet kræver  

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at mestre beskrivelse, analyse og vurdering af forskellige professionelle kommunikative praksisser og indsatser i forhold til problemstillinger i private virksomheder eller offentlige institutioner og civilsamfund 

 • at vurdere kommunikationsvidenskabelige problemstillinger og løsninger i praksis med afsæt i teorier om og metoder til at udrede, analysere, gennemføre og evaluere kommunikationsindsatser  

 • at formidle kommunikationsvidenskabeligt funderede indsigter til fagfæller og lægfolk 

 • at begrunde, udvælge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere kommunikationsindsatser i praksis i forhold til problemstillinger i private virksomheder eller offentlige institutioner og civilsamfund 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde om undersøgelse af kommunikative problemstillinger i praksis 

 • at indgå i og lede arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller inden for det kommunikationsfaglige område 

 • at samarbejde og kommunikere med fagfæller og lægfolk 

 • at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om at udrede, analysere, gennemføre og evaluere kommunikationsindsatser i praksis og påtage sig et professionelt ansvar 

 • kritisk at reflektere over det problembaserede projektarbejdes betydning for egen faglig udvikling

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikation i praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og intern medbedømmer med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Litteraturgrundlag: Projektrapporten skal tage afsæt i relevante kvalificerede akademiske publikationer.

Sidetal: Projektrapporten skal minimum være på 15 sider og maximum 20 sider pr. studerende (dog maximum 30 sider ved individuel studerende)

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.

Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse.

Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCommunication in Practice
ModulkodeKAKOM202426
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
KA 3. semester
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet