Analyse af kommunikativ praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes der med at analysere, forstå og vurdere kommunikative praksisser i deres kompleksitet ud fra interpersonelle, organisationskommunikative og/eller mediemæssige fagligheder. Der arbejdes med analyse af empirisk materiale i form af såvel produkter som processer, som er professionelt relevant for modulets overordnede fagområder. Modulet lægger vægt på refleksion over den betydning kommunikation har i forskellige kontekster og interaktioner under inddragelse af kritiske, etiske og socio-kulturelle perspektiver. I forbindelse med det analytiske arbejde giver modulet indsigt i teoretiske og metodiske problemstillinger inden for faglighederne af både nutidig og historisk karakter.  

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • analyse af kommunikativ praksis  

  • nutidige og historiske teoridannelser vedrørende kommunikativ praksis  

  • metoder og metodeproblemer i forbindelse med undersøgelse og analyse af kommunikative praksisser i relation til faglige kontekster  

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • på et videnskabeligt grundlag at udvælge, begrunde og vurdere relevante teorier og metoder til analyse og besvarelse af en given problemstilling, som vedrører kommunikativ praksis  

  • at analysere, vurdere og reflektere over problemstillinger i forbindelse med kommunikativ praksis  

  • at arbejde kritisk og problemorienteret gennem projektarbejdets positionering i forhold til eksisterende viden af relevans for det valgte projektemne   

Kompetencer

 Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at arbejde problemorienteret med analyse af kommunikativ praksis  

  • selvstændigt at igangsætte analyser og træffe kvalificerede beslutninger i komplekse arbejdsprocesser, der vedrører kommunikative praksisser  

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnalyse af kommunikativ praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og intern medbedømmer med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Litteraturgrundlag: Projektrapporten skal tage afsæt i relevante kvalificerede akademiske publikationer.

Sidetal: Projektrapporten skal minimum være på 15 sider og maximum 20 sider pr. studerende (dog maximum 30 sider ved individuel studerende)

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.

Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAnalysis of Communicative Practice
ModulkodeKAKOM202424
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
KA 1. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet