Forandring og intervention gennem kommunikation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

På modulet arbejdes der med analyse, varetagelse og vurdering af kommunikationspraksisser, hvor forandringsprocesser og interventioner gør sig gældende. Der er tale om både forandringsprocesser gennem kommunikation og forandring af kommunikation. Modulet giver indsigt i diverse interpersonelle, organisationsfaglige og mediemæssige perspektiver på kommunikationsprocesser, som indebærer forandring og/eller intervention. Modulet lægger vægt på refleksion over den betydning kommunikation har i forskellige kontekster og interaktioner. Der skal ske en formidling af projektets resultater til ikke-fagfæller på baggrund af en problemorienteret arbejdsproces. Modulet beskæftiger sig derfor også med former for videnskommunikation. 

I forbindelse med det problemorienterede projektarbejde tilbydes der faglig vejledning. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • teoridannelser vedrørende kommunikationsforandringer og – interventioner,   

  • metoder til analyse og vurdering af kommunikationsforandringer og -interventioner   

  • professionelle og videnskabelige praksisser og problemstillinger inden for det valgte projektemne  

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • på et videnskabeligt grundlag at identificere, selvstændigt opstille og reflektere over videnskabelige problemstillinger vedrørende kommunikationsforandringer og -interventioner  

  • selvstændigt at udvælge, begrunde og vurdere relevante teorier og metoder af relevans for analyse og besvarelse af en given problemstilling  

  • at analysere, evaluere og/eller dokumentere effekter af forskellige kommunikationsforandringer eller - interventioner  

  • at forstå̊ og kritisk reflektere over egen rolle, etik og metoder i analytiske og/eller intervenerende sammenhænge   

  • at formidle projektarbejdets viden til ikke-fagfæller

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at arbejde problemorienteret med kommunikationsforandringer og/eller forandring gennem interventioner   

  • at igangsætte, lede og gennemføre komplekse analytiske processer og/eller interventioner af relevans for projektemnet  

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForandring og intervention via kommunikation
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og intern medbedømmer med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Litteraturgrundlag: Minimum 1250 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til specialet.

Sidetal: Projektrapporten skal minimum være på 15 sider og maximum 20 sider pr. studerende (dog maximum 30 sider ved individuel studerende).

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.

Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse.

Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelChange and Intervention via Communication
ModulkodeKAKOM20209
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
KA 2. semester
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet