Forskningsmetodologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet lærer de studerende at planlægge komplekse undersøgelser på et kommunikationsvidenskabeligt grundlag. Der lægges vægt på metodologisk konsistens på tværs af videnskabsteori og metode, refleksion over konsekvenser af forskellige videnskabelige tilgange, samt tilrettelæggelsen af kommunikationsvidenskabelige undersøgelser. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • kommunikationsfaglige paradigmer, metodologier og videnskabelige metoder  

  • sammenhængen mellem videnskabsteori, videnskabelig metode og teorivalg i videnskabelige undersøgelser med kommunikationsfaget som genstandsfelt. 

  • videnskabelighed i kommunikationsfaglige undersøgelser og undersøgelsesmetoder 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at forbinde et  videnskabeligt, kommunikationsfagligt undersøgelsesspørgsmål og analyser på konsistent vis med et videnskabsteoretisk grundlag for undersøgelsen 

  • selvstændigt at tilrettelægge kommunikationsfaglige, komplekse og konsistente undersøgelser og forskningsprojekter, herunder valg af undersøgelsesobjekt, metode og teori  

  • at vurdere og reflektere over konsekvensen af forskellige metodiske og teoretiske tilgange til kommunikationsfaglige undersøgelser

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompettencer til:

  • selvstændigt at tilrettelægge kommunikationsfaglige undersøgelser og forskningsprojekter i specifikke kontekster i praksis  

  • at reflektere over grundlaget for videnskabelige undersøgelser af kommunikationsfaglige problemstillinger

  • at arbejde selvstændigt og indgå i fagligt samarbejde i relation til tilrettelæggelse af kommunikationsfaglige undersøgelser

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForskningsmetodologi
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.

Opgaven bedømmes alene af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelResearch Methodology
ModulkodeKAKOM202018
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
KA 1. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet