Politisk kommunikation og offentlighed

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udbygger den studerendes kendskab til politisk kommunikation i sin brede betydning og herunder participation og offentlighed. Der er fokus på den politiske kommunikations betydning og funktion i forskellige genrer og på forskellige medieplatforme.

I tilknytning til modulet udbydes der undervisning inden for følgende områder:

 • kommunikation som politisk aktivitet
 • kommunikation i forskellige arenaer
 • mediers kommunikative og politiske rolle i den offentlige debat
 • demokrati og offentlighed som vilkår for kommunikation
 • kommunikation som konsensus og konflikt.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • teori om politisk kommunikation
 • de særlige diskursive, retoriske og genremæssige træk og vilkår i politisk kommunikation i det offentlige rum
 • teori vedr. demokrati, offentlighed og meningsdannelse
 • offentligt kommunikations- og informationsarbejde
 • den rolle som (nyheds)medier, reklame, PR, propaganda og spin spiller i politisk kommunikation.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at mestre teoretiske og analytiske tilgange til det politisk kommunikative felt
 • at kunne vurdere de politiske kommunikationsfunktioner
 • at kunne identificere og afdække mekanismer i meningsdannelse.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at analysere politisk kommunikation
 • a reflektere over meningsdannelsen i forskellige politisk-journalistiske former

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPolitisk kommunikation og offentlighed
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde.

Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPolitical Communication and the Public Sphere
ModulkodeKAKOM20197
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
7. semester
Studiefagsmodul, Valgmulighed 4 af 5
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet