Politisk kommunikation og intervention

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udvikler den studerendes viden om politisk kommunikation og dets kontekster med henblik på at anvende de analytiske færdigheder til at opnå forståelse af politisk kommunikation som intervention. Her forstås intervention som politiske aktørers strukturerede og strukturerende praksis i tid og rum med konsekvenser for såvel individ som samfund. Den studerende lærer at identificere, differentiere og analysere politisk kommunikationsinterventioner, herunder bl.a. nyhedsmedier, PR, propaganda, reklamer, kampagner, spin og nudging samt kvalificere normative og etiske vurderinger af kommunikationen.

I tilknytning til modulet udbydes der undervisning inden for følgende områder:

 • Kommunikationsintervention som politisk aktivitet
 • Forskellige former for politisk kommunikationsintervention – deres fremkomst og betydning
 • Mediers kommunikative og politiske rolle i den offentlige debat
 • Kommunikationsinterventioners demokratiske og politiske betydning i samfundet

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • de særlige diskursive, retoriske og genremæssige træk og vilkår i politisk kommunikationsintervention
 • den politiske betydning af nyhedsmedier, reklame, PR, propaganda, spin og andre politiske kommunikationsinterventioner
 • teori om politisk kommunikationsinterventioner

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at kunne identificere, differentiere og analysere forskellige typer politiske kommunikationsinterventioner såsom kampagner, spin og nudging mht. deres retoriske indhold, strategiske udformning, mediepsykologiske effekter og mediebrug samt deres spatiale kontekst
 • at kunne begrebsliggøre mekanismer i meningsdannelse som de udspiller sig i forskellige politiske kommunikationsinterventioner.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at kunne vurdere politiske kommunikationsinterventioners hensigtsmæssighed i forhold til deres politiske og samfundsmæssige kontekst
 • at kunne reflektere kritisk og analytisk over meningsdannelsen i forskellige politiskjournalistiske former i forhold til deres demokratiske betydning

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPolitisk kommunikation og intervention
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde.

Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPolitical Communication and Intervention
ModulkodeKAKOM201915
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
8. semester
Studiefagsmodul, Valgmulighed 3 af 4
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet