Diskurs og praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

På modulet præsenteres centrale teorier og analysemetoder om diskurs og praksis. Modulet beskæftiger sig med en forståelse af kommunikation som praksis, der er konstitueret af rutiner og mønstre i lokale diskurser, som baserer sig på tidligere diskurser og praksisser samt prefigurerer kommende diskurser og praksisser. I disse praksisser (re)konstrueres kollektive vidensformer, sociale relationer og sociale identiteter. Sproglige og multimodale udtryksformer såvel som kropslighed (embodiment) og materielle omgivelser betragtes som centrale elementer for at forstå, disse (re)konstruktionsprocesser.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

  • centrale teorier om og tilgange til fænomener som diskurs og praksis.
  • epistemologiske og metodologiske konsekvenser af teorier om og analytiske tilgange til diskurs og praksis

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at analysere diskursive mønstre forskellige former for kommunikation
  • at analysere kommunikative praksisser i deres multimodale kompleksitet
  • at analysere betydningsdannelse i relation til kollektive vidensformer, sociale relationer og sociale identiteter

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at vælge og udforme relevante analysestrategier i forskellige sammenhænge
  • at vurdere og evaluere forskellige typer af diskurs og praksis.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDiskurs og praksis
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde.

Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDiscourse and Practice
ModulkodeKAKOM20188
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
7. semester
Studiefagsmodul, Valgmulighed 5 af 5
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet