Medieæstetik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

På modulet skal den studerende udbygge sin viden om teoridannelser inden for det æstetiske område og opnå overblik over tilgange til æstetiske problemstillinger vis-a-vis forskelligartede genstandsfelter. Fokus er på æstetiske problemstillinger i såvel mediesammenhæng herunder billeder, billedforløb, lyd, rum-tid, interaktive manifestationer, som i fysisk rumlig forstand. (by- og bygningsrum, arkitektoniske og virtuelle rumdannelser). Den studerende skal gennem modulet erhverve sig viden, kompetencer og færdigheder i mediernes æstetiske udtryk (design) og indhold samt æstetikkens kommunikative effekter.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • teoridannelser på det æstetiske område, herunderfilosofisk æstetik
  • mediernes særegne æstetik set fra et formelt, et kommunikativt og et erkendelsesmæssigt perspektiv
  • det æstetiske udtryks indflydelse på modtageren i forskellige kommunikative sammenhænge (skriftlig, auditiv, visuel, narrativ og interaktiv) både i en kulturel og en kognitiv rammesætning

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at mestre teoretiske og analytiske tilgange til det æstetiske som felt.
  • at kunne vurdere og vælge blandt æstetiske teorier og metoder og på baggrund heraf opstille nye analyse og forståelsesmodeller.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at kunne håndtere arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye medieæstetiske løsninger
  • at kunne reflektere og begrunde medieæstetiske analyser i kulturel og kognitiv kontekst

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedieæstetik
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde.

Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia Aesthetics
ModulkodeKAKOM20185
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
7. semester
Studiefagsmodul/NoVA Specialiseringsmodul, Valgmulighed 2 af 5
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet