Organisationskonsultation, -kommunikation og –udvikling

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

På modulet skal den studerende tilegne sig teorier og metoder til at analysere praksisser og fremgangsmåder i forbindelse med organisationskonsultation, herunder tilegne sig viden om disse teorier og metoders sammenhæng med organisations- og kommunikationsudvikling. I tilknytning til modulet udbydes der undervisning inden for følgende områder:

 • organisationskonsultation
 • organisationskommunikation
 • organisationsudvikling
 • paradigmer vedrørende organisation-, kommunikationsudvikling.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • forskellige organisationskommunikative konsulentmetoder
 • analysemetoder i forhold til konsulentmetoder forstået som kommunikative indsatser i organisationer
 • sammenhængen mellem forskellige teorier om organisationskonsulent, -kommunikation og –udvikling
 • videnskabsteori, teori og metode vedrørende organisationskonsultation,-kommunikation og –udviklling.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at analysere konsulentmetoder som kommunikationsindsatser med henblik på organisatorisk udvikling.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at reflektere over sammenhængen mellem organisationskonsultation, - kommunikation og –udvikling på baggrund af konkrete analyser af organisationskommunikative konsulentmetoder i praksis
 • at vurdere om de konkrete analyser lægger op til ændringer af den konkrete organisations brug af kommunikative konsulentmetoder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisationskonsultation, -kommunikation og –udvikling
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde.

Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational Consultation, Communication and Development
ModulkodeKAKOM20184
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
7. semester
Studiefagsmodul, Valgmulighed 1 af 5
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet