Kommunikation som professionel praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes der med at analysere, forstå og evaluere kommunikative praksisser i deres kompleksitet ud fra interpersonelle/situerede, organisationskommunikative og/eller mediemæssige fagligheder (både i forhold til traditionelle massemedier og nye digitale, sociale og dialogiske medier samt materialiteter). Modulet giver indsigt i aktuelle udviklinger og problemstillinger inden for kommunikationsfeltet af relevans for en professionel praksis (f.eks. kommunikationsstrategier, mediebrug og/eller interventionsformer i forskellige kontekster) samt indsigt i disse udviklingers og problemstillingers erkendelsesteoretiske grundlag og metodiske implikationer. Modulet omhandler vurdering af begrundelser og potentialer for professionelle kommunikationsindsatser samt af deres konsekvenser for og indvirkninger på individer, kommunikative praksisser og organisationsformer. Det være sig inden for private virksomheder, offentlige institutioner eller civilsamfund, og såvel lokalt som nationalt eller internationalt.

I tilknytning til modulet udbydes der undervisning inden for følgende områder:

 • strategisk og persuasiv kommunikation
 • dialogisk og participatorisk kommunikation
 • traditionelle og nye interaktions- og medieformer samt tvær- og multimedialitet
 • diskursive og materielle former og mønstre i kommunikative praksisser
 • organiseringer af kommunikation til og i netværk, grupper og organisationer, det være sig interpersonelt og/eller medieret og i relation til intern, ekstern og integreret organisationskommunikationsformer
 • sammenhængende brug af multiple interpersonelle og medierede kommunikationsformer
 • fagrelateret videnskabsteori og fagets metoder

I forbindelse med det problemorienterede projektarbejde tilbydes der faglig vejledning.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • teori og metode vedrørende forståelse af professionelle kommunikative praksisser
 • teori og metode på højeste internationale niveau vedrørende vurdering og analytisk forståelse af kommunikative praksisser og indsatser i forskellige kulturelle, organisatoriske og tværfaglige sammenhænge, interpersonelle som medierede og med brug af forskellige artefakter og materialiteter

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at mestre beskrivelse, analyse og vurdering kommunikative praksissers kompleksitet i professionelt øjemed
 • at arbejde såvel teoretisk som empirisk med kontekstuel forståelse af kommunikative praksisser, herunder med forskellige deltagernes perspektiver.

Kompetencer

 Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at arbejde problemorienteret med det kommunikationsfaglige område i forhold til professionelle praksisser og gøre det med høj bevidsthed om problemidentifikation og problemformulering
 • at fremanalysere valide grundlag og opstille strategiske og processuelle overvejelser om professionelle praksisser inden for interpersonel og/eller medieformidlet kommunikation
 • at beherske teoretiske og empiriske metoder til analyse og evaluering af professionelle kommunikations praksissers kompleksitet, herunder kommunikationens æstetiske og kreative fremtrædelsesformer, materielle og diskursive mønstre samt forholdet mellem form og indhold
 • at analysere, vurdere og reflektere over etiske og socio-kulturelle problemstillinger i forbindelse med kommunikative praksisser
 • at analysere og vurdere kommunikationens æstetiske og kreative fremtrædelsesformer samt forholdet mellem form og indhold.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikation som professionel praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og vejleder med
udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i
samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Litteraturgrundlag: Minimum 1000 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.

Sidetal: Projektrapporten skal minimum være på 15 sider og maximum 20 sider pr. studerende (dog maximum 30 sider ved individuel studerende)

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr.
gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCommunication as a Professional Practice
ModulkodeKAKOM20183
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
7. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet