Visuelle Kulturer og æstetik i digital kommunikations- og læringsdesign

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset omfatter studier af visuelle kulturer og æstetiske funktioner inden for digital kommunikations- og læringsdesign. Kursets indhold tager udgangspunkt i visuel kulturpraksis. Denne praksis afspejles i teoridelen med henblik på at sikre, at de studerende opnår kompetencer i visuel kultur som område og som metode, og at de tilegner sig viden om æstetiske funktioner i kommunikations- og læringssituationer. Deltagelse i NoVA-symposiet er obligatorisk.

Læringsmål

Viden

I dette modul opnår den studerende viden om

  • forholdet mellem IKT, billeder og visuelle processer og æstetiske funktioner
  • brugen af sociale medier i forskellige kommunikations- og læringssammenhænge
  • visuel kommunikation i globale kontekster og metodiske tilgange til analyse af og gennem visuel kultur.

Færdigheder

I dette modul opnår den studerende færdigheder i

  • at bruge sociale visuelle medier i udarbejdelse og anvendelse af diverse visuelle kommunikations- og læringsformer;
  • at bruge IKT i analyse- og reflektionsprocesser i forbindelse med digitale billeder, visualiseringer og visuelle læringskulturer på tværs af geografiske afstande og kulturelle grænser.

Kompetencer

I dette modul opnår den studerende kompetencer til

  • at iværksætte, udføre, lede og udvikle opgaver i IKT-baserede situationer, som indebærer indhøstning af erfaringer fra teknikker og metoder fra visuelle kulturer og æstetiske funktioner i digital kommunikations- og læringsdesign.
  • at deltage aktivt i samarbejdsprocesser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVisuelle Kulturer og æstetik i digital kommunikations- og læringsdesign
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden tredages hjemmeopgave.
Opgavebesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål, der er
beskrevet i modulbeskrivelsen.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelVisual Cultures and Aesthetics in Digital Communication and Learning Design
ModulkodeKAKOM20182
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
7. semester
NoVA specialiceringsmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet