Forskningsmetoder II

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette online kursus introducerer de studerende til metoder inden for visuel etnografi og læring, performanceetnografi og autoetnografi; performative analysemetoder og visuelt materiale; performative præsentationer af visuelt materiale. Deltagelse i NoVA-symposiet er obligatorisk.

Nedenfor beskrives den viden og de færdigheder og kompetencer, som den studerende forventes at tilegne sig gennem kurset.

Læringsmål

Viden

Viden om

  • krydsfeltet mellem kunstneriske og videnskabelige teoretiske traditioner. udvikling af kunstneriske forskningsprojekter i et samarbejdsmiljø med andre studerende
  • udvikling af et praktisk projekt i en forskningssammenhæng.
  • at reflektere over etiske spørgsmål og dilemmaer, der kan opstå, når man arbejder med visuelle metoder
  • at fungere som peer reviewer for andre studerende 
  • at kommunikere professionelt online i en forskningssammenhæng

Færdigheder

Kompetencer til

  • at udarbejde og gennemføre en undersøgelse, der gør brug af teorier og metoder fra krydsfeltet mellem kunstneriske og videnskabelige teoretiske traditioner.
  • at bruge begreber og metoder fra litteraturen til at gennemgå normer og strukturer, der indgår i opbygningen af visuel læring, kunstuddannelse og visuel kommunikation.
  • at opnå udvidet forståelse af og erfaring med online-præsentation og formidling af kunstnerisk arbejde
  • at reflektere kritisk over eget og andre studerendes arbejde ved at trække paralleller til både praktiske kunstprojekter og teoretiske perspektiver.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForskningsmetoder II
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave.
Opgavebesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål, der er
beskrevet i modulbeskrivelsen.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelResearch Methods II
ModulkodeKAKOM201819
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
9. semester
NoVA specialiseringsmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet