Forskningsmetodologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet lærer de studerende selvstændigt at planlægge større komplekse undersøgelser på et kommunikationsvidenskabeligt grundlag. Der lægges vægt på den studerendes selvstændige identifikation og beskrivelse af undersøgelsesobjektet samt på refleksion af forskellige metodiske tilgange, herunder såvel kvalitative som kvantitative, til udmøntning af undersøgelsen.

I tilknytning til modulet kan udbydes virtuelle forløb, seminarer og vejledning inden for følgende område:

  • Undersøgelsesdesigns.

Læringsmål

Viden

Viden om:

  • fagspecifikke paradigmer og videnskabelige metoder
  • sammenhængen mellem videnskabsteori, videnskabelig metode og teorivalg i videnskabelige undersøgelser.

Færdigheder

Færdigheder i:

  • selvstændigt at tilrettelægge fagspecifikke komplekse undersøgelser og forskningsprojekter, herunder valg af undersøgelsesobjekt, metode og teori
  • at vurdere konsekvenserne af forskellige metodiske og teoretiske tilgange til fagspecifikke undersøgelser og forskningsprojekter.

Kompetencer

Kompetencer til:

  • at tilrettelægge fagspecifikke undersøgelser og forskningsprojekter i specifikke kontekster i praksis
  • at arbejde selvstændigt og indgå i fagligt samarbejde i relation til tilrettelæggelse af fagspecifikke undersøgelser og forskningsprojekter med en professionel tilgang.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForskningsmetodologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en skriftlig hjemmeopgave hvor den/de studerende på baggrund af modulet redegør for designet af en større fagspecifik undersøgelse inden for uddannelsens fagområde uden dog at gennemføre selve undersøgelsen. Emnet vælges af den/de studerende og afleveringsfristen fastsættes af studienævnet.

Den skriftlige opgave må laves i grupper af op til 3 studerende. Hvor det skriftlige arbejde er lavet i samarbejde med andre, skal det angives, hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af arbejdet. Der gives en bedømmelse for den skriftlige præstation, dvs. den del af det skriftlige arbejde, som den studerende er ansvarlig for.

Den skriftlige besvarelse må højst være på 8 sider ved én studerende, 10 sider ved to
studerende og 12 sider ved tre studerende.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelResearch Methodology
ModulkodeKAKOM201818
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
9. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet