Participatorisk kommunikation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med kommunikationsformer, hvor participation, involvering og dialog er i centrum. På modulet præsenteres og diskuteres centrale teorier om og metoder til realisering af participation, involvering og dialogisk kommunikation. Disse belyses i forhold til aktuelle empiriske eksempler og erfaringer, hvor participation, involvering eller dialoger forsøgt realiseret. Brugen af traditionelle massemedier og nye digitale/sociale medier og deres samspil med interpersonel kommunikation i konkrete materielle sammenhænge spiller her en væsentlig rolle. Desuden analyseres det, hvordan forestillinger om involvering og participation bedst kan omsættes under vanskelige rammebetingelser, samt hvilke begrænsninger, konflikter og dilemmaer det er vigtigt at forholde sig til.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • teorier om participation, involvering og/eller dialogisk kommunikation
  • kommunikationsformer- og bestræbelser, hvor participation, involvering og dialog er i centrum
  • betydningen af forskellige medier, materialiteter og interaktionsformer for participatoriske processer.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at analysere måder, hvorpå participation, involvering og dialogisk kommunikation bliver forsøgt udmøntet
  • at vurdere kommunikation ud fra normative forestillinger om participation, dialog og involvering.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå 

  • at medvirke til participatoriske kommunikationsprocesser under vanskelige rammebetingelser
  • at forholde sig refleksivt til begrænsninger, konflikter og dilemmaer i forbindelse med participatoriske kommunikationsprocesser

Eksamen

Prøver

Prøvens navnParticipatorisk kommunikation
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde.

Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.

Der gives en skriftlig udtalelse om opgaven - herunder om skriftlig formuleringsevne - til den studerende

Opgaven bedømmes alene af eksaminator.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelParticipatory Communication
ModulkodeKAKOM201816
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
8. semester
Studiefagsmodul, Valgmulighed 4 af 4
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet