Facilitering af organisatoriske læreprocesser

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har teoretisk og praktisk fokus på facilitering af deltagerinvolvering i organisatoriske læreprocesser. Den studerende præsenteres for teorier om og arbejder selv med forskellige tilgange til organisationskonsultation og –intervention, hvor fokus er på facilitering af deltagerinvolvering i organisatoriske læreprocesser I tilknytning til modulet udbydes der workshopbaseret undervisning, hvor forskellige måder at facilitere organisatoriske læreprocesser præsenteres og afprøves.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • forskellige måder at facilitere organisatoriske læreprocesser 
  • forskellige måder at involvere deltagerne i læreprocesser.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at analysere organisationskommunikative problemstillinger i forbindelse med henblik på facilitering af organisatoriske læreprocesser
  • at reflektere over egne kommunikative kompetencer i forbindelse med konsulent- og interventionsmetoder.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • sammen med deltagerne at planlægge og gennemføre kommunikative indsatser med henblik på organisatorisk læring
  • at facilitere organisatoriske læreprocesser
  • at reflektere over egen rollehåndtering som facilitator af organisatoriske læreprocesser

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFacilitering af organisatoriske læreprocesser
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde.

Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerVed bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende indløser ovenstående læringsmål på en fyldestgørende måde med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFacilitating organizational learning processes
ModulkodeKAKOM201813
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
8. semester
Studiefagsmodul, Valgmulighed 1 af 4
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet