Forskningsmetoder I

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette online kursus introducerer de studerende til innovative tilgange til forskningsmetoder og - dokumentation.

Kursusindhold Forskningsemner, som skaber sammenhæng mellem personlig interesse og erfaring, professionel udvikling og praksis, diskursiv og performativ praksis og historisk og samtidig faglig viden. Deltagelse i NoVA-symposiet er obligatorisk.

Læringsmål

Viden

I dette modul opnår den studerende viden om:

  • en række forskningsmetoder inden for humaniora
  • hvordan forskningstilrettelæggelse, dataindsamling og analyse demonstrerer begrebsmæssig orientering.

Færdigheder

I dette modul opnår den studerende færdigheder i

  • at identificere forskellige forskningsmetoder inden for kunstuddannelse og visuelle studier
  • at formulere undersøgelsesspørgsmål, foretage kritisk evaluering af forskningsaktiviteter og opstille indledende forskningsmodeller.

Kompetencer

I dette modul opnår den studerende kompetencer til

  • at udvikle originale forskningsemner, som undersøger forbindelserne mellem personlig interesse og erfaring, professionel udvikling og praksis, diskursiv og performativ praksis og historisk og samtidig faglig viden
  • at designe et forskningsprojekt fra bunden, så det bidrager med udbytte til områderne kunstuddannelse og visuelle studier.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForskningsmetoder I
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden tre-dages hjemmeopgave.
Opgavebesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål, der er
beskrevet ovenfor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelResearch Methods I
ModulkodeKAKOM201812
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
8. semester
NoVA specialiseringsmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet