Journalistik, praktik og kritik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Faget skal udvikle deltagernes praktiske nyhedsjournalistiske færdigheder og kompetencer inden for rammerne af viden om og kritisk diskussion af journalistikkens genrer, visualiteter og tværmediale formater samt dens produktionsprocesser i historisk, kulturelt og juridisk perspektiv. Via aktiv deltagelse i produktionen af en journalistisk dækning af et af holdet selvvalgt emne trænes og diskuteres journalistikkens sprog og ideologi, herunder de journalistiske genrer og journalistikken grænseområder. Der arbejdes praktisk med trykt journalistik og (V-)blogs.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

 • det journalistiske trykte og digitale sprog, genrer og formater
 • journalistikkens visualiteter i form af fotografi og grafik og deres betydninger
 • forholdet mellem journalistik og etik, særligt i forhold til juridisk offentlighed og kildebrug
 • journalistikkens digitale udviklinger med særligt henblik på kritisk analyse af kulturelle formationer
 • journalistikkens etiske udfordringer, særligt i forhold til globale problemstillinger, såsom social og politisk ulighed, marginalisering og ekstremisme.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at tilrettelægge og producere journalistisk indhold
 • at anvende visualiteter i journalistiske sammenhænge
 • at analysere journalistiske processer og indhold i kontekst

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • kritisk at diskutere og vurdere journalistiske processer og indhold i konkrete kontekster
 • at diskutere nyhedsjournalistikkens processer og produkter i presseetiske sammenhænge
 • at diskutere journalistikkens grænseflader og udfordringer i nationale og globale sammenhænge

Undervisningsform

Der henvises til § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnJournalistik, praktik og kritik
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 7-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 15 sider og udarbejdes individuelt. 

Opgaven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres på studiets hjemmeside:
https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelJournalism, Practice and Criticism
ModulkodeKAKDMVM2148
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
KA valgfag 2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i kommunikation
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet