Digital visuel praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver teoretisk viden og praktiske færdigheder i at forstå og gøre brug af digitale visuelle praksisser i kommunikation. Digitale visuelle praksisser præsenteres som et interdisciplinært og tværgående vidensdomæne med sigte på sociale medier, journalistisk mediearbejde, audiovisuel organisations- og virksomhedskommunikation, kunst og visuel kultur. Vidensdomænets praksisfelt omfatter et bredt repertoire af visuelt baserede platforme som fx Instagram, Youtube, Vimo, Facebook og visuelle praksisser med emner der relaterer til videnskabelige og professionelle områder fx videnskab, politik, markedsføring, pædagogik og kunst. Tilsammen udgør samspillet mellem digitale platforme og visuelle praksisser rammen om modulets indhold. Perspektivet er, at visuelle praksisser er med til skabe viden, forståelse og handling i kommunikative processer. Målet med modulet er at skabe forudsætninger for hensigtsmæssig brug af visuelle praksisformer i social medieret kommunikation.  

I lyset heraf baseres også fagets undervisning på en praksis, hvor der veksles mellem teori, analyse og digitale visuelle designs. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af: 

 • teorier og metoder af særlig relevans for digitale visuelle praksisser som et interdisciplinært og tværgående vidensdomæne med sigte på sociale medier, journalistisk mediearbejde, organisations- og virksomhedskommunikation, kunst og visuel kultur  

 • videnskabelige problemstillinger inden for det tværgående vidensdomæne, der indbefatter digitale teknologier, visuelle medieringsformer samt social og materiel praksis  

 • digitale visuelle praksisser som teknologisk, socialt og kulturelt betinget 

 • digital praksis som deltagelse og tilblivelse af designbeslutninger  

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at mestre videnskabelige metoder og redskaber inden for det visuelle tværgående vidensdomæne 

 • at anvende visuelle billedmedier i design kommunikation som social praksis 

 • at gennemføre faser af undersøgelse, ideudvikling og afprøvning i udarbejdelse af digitale visuelle designforslag  

 • at kunne vurdere og vælge mellem videnskabelige teorier, metoder, redskaber og på baggrund heraf at diskutere analyse- og/eller løsningsmodeller inden for digitalt visuelt design og praksis 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer i:

 • selvstændigt at kunne anvende relevant teoretisk og metodisk viden til forståelse og løsning af problemstillinger knyttet til digital visuel praksis 

 • at anvende digital visuel praksis i samspil med andre videns- og professionelle domæner  

 • at indgå i samarbejdskonstellationer hvor digitale visuelle designs er en del problemudforskning og/eller problemløsning   

Undervisningsform

Der henvises til §17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDigital visuel praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og den interne medbedømmer med udgangspunkt i et af den/de studerende udarbejdet digitalt visuelt design samt relevant argumentation herfor.

Sidetal: Den skriftlige argumentation for det digitale visuelle design må højst være på 5 sider pr. studerende, højst 10 sider ved individuelle opgaver, dog maksimalt 15 sider pr. gruppe.

Normeret prøvetid: 15 min. pr. studerende + 5 minutter til gruppen.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelDigital Visual Practice
ModulkodeKAKDMVM2046
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
KA valgfag 2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i kommunikation
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet