Markedskommunikation, branding og forbrugerkultur

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med aktuelle problemstillinger indenfor markedskommunikation, forbrugerkultur og branding. Den klassiske forståelse af markedskommunikation og branding som afsenderkontrolleret brug af betalte kommunikationer (reklame og PR) og de nyere udtryk for samme tankegang (neuromarketing, native advertising, content marketing, influencer marketing, Social Media Management, ’co-creation’ og events) undersøges og udfordres med forskellige nyere perspektiver som f.eks. branding dialektik, consumer culture theory, postmoden marketing, æstetisering, attention economy, Big Data og formidlingsetik (herunder markedsføringslovens aktuelle rammer og tilhørende vejledninger for markedskommunikation). 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • teorier og metoder af særlig relevans for markedskommunikation, forbrugerkultur og branding  

  • videnskabelige problemstillinger der er relaterede til undersøgelser af aktuelle problemstillinger indenfor markedskommunikation, forbrugerkultur og branding

 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at mestre videnskabelige metoder og redskaber inden for markedskommunikation, forbrugerkultur og branding   

  • at kunne vurdere og vælge mellem modulets videnskabelige teorier, metoder, redskaber og på baggrund heraf at diskutere analyse- og/eller løsningsmodeller til udførelse af analyser af forbrugerkulturelle fænomener og praksisser, og dermed afdække betingelserne for hensigtsmæssig udførelse af markedskonstruktion, markedskommunikation og branding

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • selvstændigt at kunne anvende relevant teoretisk og metodisk viden til forståelse og løsning af modulets problemstillinger, med blik for komplekse og uforudsigelige markeder og kontekster

  • at kunne reflektere over egne kulturelle forudsætninger og forholde sig professionelt til andre samfundsgruppers og kulturers forudsætninger for udførelse af markedskonstruktion, markedskommunikation og branding

  • selvstændigt at tage ansvar for egen læring og faglige udvikling

Undervisningsform

Der henvises til §17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMarkedskommunikation, branding og forbrugerkultur
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 7-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 15 sider og udarbejdes individuelt. 

Opgaven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelMarketing Communications, Branding and Consumer Culture
ModulkodeKAKDMVM2041
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
KA valgfag 2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i kommunikation
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet