Ledelses- og organisationskommunikation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet handler om intern ledelses- og organisationskommunikation fra et konsultativt perspektiv. Fokus er på organisationens kommunikative processer, herunder ledelse, motivation, samarbejde, mediation, distance, udvikling, videndeling og organisering. Modulet kombinerer et teoretisk og praktisk perspektiv med henblik på at give deltagerne en praktisk forståelse for de kommunikative fænomener og problematikker, som de arbejder med i teorien. Modulet sigter mod at klæde den studerende på til praktisk og teoretisk at kunne arbejde med organisationskommunikation.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • forskellige forståelser for organisations- og ledelseskommunikation 

  • organisationskonsultation i et kommunikationsperspektiv 

  • videnskabsteori, teori og metode vedrørende organisationskonsultation, organisation- og ledelseskommunikation

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at beskrive og analysere organisatoriske processer på baggrund af organisations- og ledelseskommunikation

  • analysere og vurdere organisatoriske processer med henblik på at planlægge en konsultativ intervention 

  • at kunne diskutere, vurdere og anvende forskellige tilgange til at håndtere ledelses- og organisationskommunikative problemstillinger 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at reflektere over sammenhængen mellem organisatorisk proces, kommunikation og intervention på baggrund af konkrete analyser af organisationskommunikative konsulentmetoder i praksis 

  • at vurdere om de konkrete analyser lægger op til ændringer af den konkrete organisations brug af kommunikative interventionsmetoder. 

  • at kunne anvende relevant teoretisk og metodisk viden om ledelses- og organisationskommunikation

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLedelses- og organisationskommunikation
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 7-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 15 sider og udarbejdes individuelt. 

Opgaven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelManagement and Organizational Communication
ModulkodeKAKDMVM2038
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
KA valgfag 2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i kommunikation
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet