Human Resource Development – mennesker og organisationer i udvikling

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på facilitering af involverende udvikling af menneskelige ressourcer i en organisatorisk ramme, herunder konsultativ intervention og facilitering, human ressource management and development, samt organisatoriske læreprocesser og evaluering. Modulet kombinerer et teoretisk perspektiv på organisatorisk udvikling indenfor en HRM-ramme med praktisk gennemførelse af en konsultativ levering til en ekstern aftager.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • forskellige interventionsmetoders teoretisk forankring og anvendelsesområder 

  • forskellige tilgange til at facilitere og involvere deltagere i organisatoriske læreprocesser  

  • videnskabsteori, teori og metode vedrørende udvikling af menneskelige ressourcer

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at analysere organisationskommunikative problemstillinger i forbindelse med henblik på facilitering af organisatoriske læreprocesser 

  • at tilrettelægge og facilitere en konsultativ intervention 

  • at reflektere over egne kommunikative kompetencer i forbindelse med konsulent- og interventionsmetoder

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at håndtere en konsulentopgave på kommunikationsfagligt grundlag 

  • at handle adækvat i konsulentrollen her-og-nu. 

  • at reflektere over egen rollehåndtering som facilitator af organisatoriske læreprocesser 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHuman Resource Development – mennesker og organisationer i udvikling
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 7-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 15 sider og udarbejdes individuelt. 

Opgaven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres løbende på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelHuman Resource Development - People and Organisations in Development
ModulkodeKAKDMVM2037
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
KA valgfag 2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i kommunikation
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet