Event, kultur og kritik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Ud over en vækst i traditionelle events som festivaler, er event i dag blevet udbredt et nøglebegreb i såvel markedskommunikation og -føring som i kulturformidlingens fokusskifte fra genstand til situation. Men begrebet anvendes også i æstetisk-kunstneriske strategier, hvor eventen som forstyrrelse danner afsæt for kritik af bestående forhold. Kurset vil etablere en teoretisk og praktisk forståelse af eventen som kulturelt, socialt og psykologisk fænomen og diskutere dets relation til aktuelle samfundsmæssige tendenser. Den teoretiske forståelse vil her blive suppleret af casestudier, som vil afspejle eventbegrebets bredde og facetterede karakter. Kurset vil derudover også rumme en praktisk dimension, hvor de studerende bl.a. gennem eksterne oplæg vil blive præsenteret for centrale principper for og implikationer af designet og organiseringen af events.   

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • æstetiske, sociologiske og kultur- og medieteoretiske perspektiver på eventen som aktuelt og historisk fænomen baseret på højeste internationale forskning inden for fagområdet

  • kulturelle og samfundsmæssige forandringer af relevans for fagets emneområde  

  • forskellige eventformer og -typer og deres sociale og designmæssige implikationer 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at mestre videnskabelige metoder og redskaber til analyse og design af events   

  • at kunne kritisk analysere events og den samfundsmæssige kontekst, de indgår i  

  • at kunne vurdere og vælge mellem fagets videnskabelige teorier, metoder og redskaber og på baggrund heraf at diskutere analyse- og/eller løsningsmodeller inden for eventdesign 

  • at kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • selvstændigt at kunne anvende relevant teoretisk og metodisk viden til forståelse og løsning af design- og kommunikationsmæssige problemstillinger relateret til events 

  • at kunne reflektere kritisk over forekomsten og produktionen af events i et kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv 

  • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEvent, kultur og kritik
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 7-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 15 sider og udarbejdes individuelt. 

Opgaven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se mere på: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelEvent, Culture and Critics
ModulkodeKAKDMVM2035
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
KA valgfag 2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i oplevelsesdesign
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet