Ytringsfrihed og offentlighed

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul giver et overblik over ytringsfrihedens og offentlighedens historie samt hovedtemaer ud fra ideen om, at de historiske udviklinger bag nuværende forhold og centrale problematikker kaster et vigtigt lys over dem. 

Modulet kortlægger den internationale udvikling af offentligheden fra renæssancen og frem, for derefter at fokusere på udviklingen af den danske offentlighed og ytringsfrihedens skiftende grænser. Modulet kortlægger og undersøger væsentlige ændringer og store debatter i forbindelse med spørgsmål om offentlighed som politisk kommunikation. Det indebærer også medieteoretiske spørgsmål om mediernes rolle i udbredelsen eller rammesætningen af offentligheden m.m. Endelig vil vi i kurset diskutere forskellige motiver og spørgsmål om ytringsfrihed og offentlighed med tilknytning til faktiske debatter og praktiske problemstillinger (fx selvcensur, teknologisk kontrol og overvågning). Hvad er de vigtigste argumenter for og imod ytringsfrihed, og hvilke faktiske politiske kræfter støtter disse argumenter? 

Modulet integrerer politisk filosofi, idehistorie, presse-/mediehistorie, kunsthistorie og politisk historie med det formål at forstå grænserne for offentlig kommunikation. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om: 

  • forskellige teorier og forskellige historiske strømninger i udviklingen af offentlighed og ytringsfrihed, herunder pressens opståen og udvikling 
  • relevante hovedtemaer indenfor offentlighed og ytringsfrihed i dag, herunder sociale medier og teknologiske infrastrukturer 
  • aktuelle kontroverser angående ytringsfrihed og offentlighedens rolle

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i: 

  • at mestre relevante teorier og perspektiver om offentlighed og ytringsfrihed 
  • at analysere komplekse problemstillinger knyttet til kommunikation og mediers politiske dimensioner 
  • diskutere forskellige motiver, spørgsmål og argumenter for og imod ytringsfrihed og fri politisk kommunikation 
  • at mestre beskrivelse, analyse og vurdering af forskellige nutidige cases og sætte dem i forhold til en længere historisk, politisk og mediemæssig udvikling

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til: 

  • kritisk at reflektere over historiske udviklinger og strømninger i den politiske kommunikations historie 
  • at sætte historiske indsigter i forbindelse med nutidige relevante cases og det aktuelle medielandskab 
  • at identificere samt kritisk at tage stilling til argumenter for og imod ytringsfrihed, dens grænser og dens kontroversielle debatter 

Undervisningsform

Der henvises til § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnYtringsfrihed og offentlighed
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 7-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 15 sider og udarbejdes individuelt. 

Opgaven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres på studiets hjemmeside:
https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelFreedom of Speech and the Public
ModulkodeKAKDMVM20247
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
KA valgfag 2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i kommunikation
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet