Medieproducer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I tilknytning til modulet arbejdes der teoretisk, metodisk og praktisk med en medieproducers funktioner, fx design og konceptudvikling i relation til målgrupper, økonomistyring, finansiering af medieproduktioner samt manuskriptskrivning og pitching.  Hertil arbejdes der med organisation af medievirksomheder og medieindustrielle udviklingstendenser herunder distribution, rettigheder og mediejura. Den/de studerendes arbejde omsættes til audiovisuelle præsentationsformer, der indgår i eksaminationsgrundlaget.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

 • kreativitet og koncepttænkning 

 • medieinstitutioner og medievirksomheder 

 • medieproducerens professionelle funktioner herunder markedsføring, økonomistyring og budgettering 

 • målgruppeforståelse 

 • rettigheder og mediejura 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • målgruppeanalysens metodik 

 • at mestre medieproduktets produktionsfaser, økonomistyring og budgettering. 

 • mediemarketing 

 • manuskriptskrivning 

 • pitching og audiovisuelle præsentationsformer

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • selvstændigt at styre tilrettelæggelsen af en audiovisuel produktion. 
 • at anvende og navigere i medieorganisatorisk og medieindustriel viden i professionelle sammenhænge

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedieproducer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og den interne medbedømmer med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet audiovisuel præsentationsform samt relevant argumentation herfor. 

Sidetal: Den skriftlige argumentation for den audiovisuelle præsentationsform må højst være på 5 sider pr. studerende, højst 10 sider ved individuelle opgaver, dog maksimalt 15 sider pr. gruppe. 

Normeret prøvetid: 15 min. pr. studerende + 5 minutter til gruppen.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres løbende på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia Producer
ModulkodeKAKDMVM2016
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
KA Valgfag 2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i kommunikation
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet