Distanceledelse - virtuel kommunikation, samarbejde og ledelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Computer-medieret kommunikationsteknologi bliver hjørnestenen i den måde, som moderne organisationer og virksomheder organiserer, samarbejder og kommunikerer på. Det betyder, at moderne arbejde og ledelse i stigende grad er virtuelt, hvor deltagerne ikke er fysisk samlokaliseret og skal sprede kommunikative, kulturelle og geografiske grænser og grænser.


Dette valgfag introducerer dig for både teoretiske og praktiske perspektiver på paradokser, udfordringer og muligheder for samarbejde på afstand. Kurset giver indsigt i emner som virtuelle teams, grænseoverskridende samarbejde, interkulturel ledelse / HRM og kommunikativt lederskab.

For ikke blot at læse om og diskutere virkningerne af virtualitet og afstand til samarbejde, er klassen 90% virtuel, så deltagerne også oplever ​​virtuelt samarbejde i praksis. Vi vil bruge Adobe Connect som vores vigtigste klasseværelse - en platform, der gør det muligt for os ikke kun at se og høre hinanden, men også arbejde i virtuelle grupper, have elevpræsentationer, gæsteforelæsere og udføre øvelser.

Klassen er undervist på engelsk for at afspejle praksis med virtuelt samarbejde, hvor engelsk ofte er arbejdssprog, der giver mulighed for en mangfoldighed af faglige og kulturelle baggrunde til at arbejde sammen på afstand.

Dette kursus er udviklet med en særlig udsigt til de studerendes interesse for kommunikations- og / eller informationsstudier.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

  • Teorier og metoder af særlig relevans for Distanceledelses emneområde
  • Videnskabelige problemstillinger inden for Distanceledelses emneområde

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at udvælge relevante videnskabelige metoder og redskaber inden for Distanceledelses område
  • at kunne vurdere og vælge mellem relevante videnskabelige teorier, metoder, redskaber og på baggrund heraf at diskutere analyse- og/eller løsningsmodeller inden for Distanceledelses emneområde.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at kunne anvende relevant teoretisk og metodisk viden til forståelse og løsning af Distanceledelses problemstillinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDistanceledelse - virtuel kommunikation, samarbejde og ledelse
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.

Opgaven bedømmes alene af eksaminator.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres løbende på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelDistance Management - virtual communication, cooperation and leadership
ModulkodeKAKDMVM1829
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterKA Valgfag
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet