Design og udvikling af IKT

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

På modulet arbejdes med teorier og metoder til design og udvikling af IKT-systemer. Der introduceres til centrale designtilgange, processer og værktøjer og der inddrages både funktionelle, æstetiske, data-drevne og læringsmæssige designprincipper. Der er fokus på interaktionen mellem bruger og teknologi, samt ibrugtagning herunder forståelse og tilrettelæggelse af sociale praksisser, politikker og kulturer omkring IKT-systemer.  

Akademisk vejledning vil blive tilbudt i forbindelse med det problemorienterede projektarbejde.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • designtilgange, processer- og værktøjer 

  • evaluering, implementering og ibrugtagning af IKT-design  

  • interaktionsdesign og informationsarkitektur 

  • design med henblik på læring, oplevelse og brugbarhed 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • kritisk og konstruktivt at kunne vurdere og vælge metoder til design, udvikling, implementering og ibrugtagning af IKT 

  • kritisk og konstruktivt at kunne designe og evaluere informationsarkitektur og interaktion for IT-systemer  

  • at kunne analysere og omsætte empiriske data som grundlag for beslutninger omkring design, implementering, evaluering og ibrugtagning

  • kritisk at kunne vurdere sit designs rolle i samfund, organisationer og for individet

Kompetencer

 Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at påtage sig professionelt ansvar for at planlægge og facilitere samarbejde med brugere og aftagere samt forholde sig kritisk og konstruktivt til formulering af problemstillinger 

  • at kunne omsætte viden til praksis, herunder planlægge og lede design -, udviklings og -implementeringsprocesser 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign og udvikling af IKT
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og intern medbedømmer med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Litteraturgrundlag: Projektrapporten skal tage afsæt i relevante kvalificerede akademiske publikationer.

Sidetal: Projektrapporten skal minimum være på 15 sider og maximum 20 sider pr. studerende (dog maximum 30 sider ved individuel studerende)

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.

Eventuel reeksamen afholdes på grundlag af en revideret projektrapport.

Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerendes opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved en mundtlig gruppe-prøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse.
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign and Development of ICT
ModulkodeKAIV202433
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i informationsvidenskab
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet