Arbejde på et akademisk projekt i Danmark

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Et projektorienteret studieforløb er en mulighed for at kombinere teorier og metoder fra uddannelsen med praksis i virksomheder og organisationer, men også at arbejde mere teoretisk/metodisk med en problemstilling. Et semesterprojekt er forankret i et relevant forskningsmiljø, og resultatet er et projekt, hvor der kan arbejdes såvel teoretisk som metodisk og empirisk.

Læringsmål

Viden

• Identificere videnskabelige problemstillinger inden for feltet og med udgangspunkt i de faglige kvalifikationer opnået på 1. og 2. semester behandle disse.

• Reflektere over internationale virksomhedsøkonomiske problemstillinger på et videnskabeligt grundlag.

Færdigheder

• Anvende internationale virksomhedsøkonomiske teorier på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt.

• Udvælge relevant teori, metode og redskaber og på videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller.

• Analysere internationale problemstillinger for virksomhedens medarbejdere og ledelse.

• Diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

• Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter ny teoriudvikling.

• Planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for internationale virksomhedsøkonomiske problemstillinger.

• Foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng.

• Argumentere på et videnskabeligt grundlag.

• Selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Projektarbejdet, herunder problemformulering, metodevalg og litteratursøgning, foretages selvstændigt af den studerende. Problemformuleringen skal godkendes af vejleder. Arbejdet kan foregå individuelt eller i grupper.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • 1. og 2. semester på Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Virksomhedsøkonomi).

Prøver

Prøvens navnArbejde på et akademisk projekt i Danmark
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWork on an academic project in Denmark
ModulkodeKAIVØ20167B
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet