Virksomhedssamarbejde (projektorienteret forløb i virksomhed med afsluttende projekt)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Et projektorienteret studieforløb er en mulighed for at kombinere teorier og metoder fra uddannelsen med praksis i virksomheder og organisationer. Et projektorienteret studieforløb finder sted ved dan-ske eller udenlandske virksomheder, danske institutioner og myndigheder i Danmark eller i udlandet eller udenlandske og internationale organisationer. Studieforløbet skal have et uddannelsessigte, og de arbejdsopgaver, der indgår, skal være af akademisk karakter.

Et projektorienteret studieforløb afsluttes med udarbejdelse af en projektrapport. Projektrapporten tager udgangspunkt i de konkrete internationale opgaver i virksomheden eller organisationen, som den studerende har været med til at løse. Projektrapporten, der danner udgangspunkt for eksamen, skal dokumentere de teoretiske og metodiske overvejelser, der ligger bag opgavernes løsning samt vurdering og valg mellem alternative løsninger.

Læringsmål

Viden

• Identificere videnskabelige problemstillinger inden for feltet og med udgangspunkt i de faglige kvalifikationer opnået på 1. og 2. semester behandle disse.

• Reflektere over internationale virksomhedsøkonomiske problemstillinger på et videnskabeligt grundlag.

• Anvende internationale virksomhedsøkonomiske teorier på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt.

• Udvælge relevant teori, metode og redskaber og på videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodel-ler.

• Analysere internationale problemstillinger for virksomhedens medarbejdere og ledelse.

• Formidle forskningsbaseret viden.

• Diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

• Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.

• Planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for international virksomhedsøkonomi.

• Foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng.

• Selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professio-nelt ansvar.

• Argumentere på et videnskabeligt grundlag.

Undervisningsform

Projektarbejdet, herunder problemformulering, metodevalg og litteratursøgning, foretages selvstændigt af den studerende i samarbejde med en udpeget vejleder, som godkender den endelige problemformulering. Arbejdet kan foregå individuelt eller i grupper.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • 1. og 2. semester på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (international virksomhedsøkonomi)

Prøver

Prøvens navnVirksomhedssamarbejde (projektorienteret forløb i virksomhed med afsluttende projekt)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCompany Collaboration (Projectoriented Stay with a Company and Production of Final Project)
ModulkodeKAIVØ20167A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet